Sökning: "mortality"

Visar resultat 1 - 5 av 2644 avhandlingar innehållade ordet mortality.

 1. 1. Den ojämlika dödligheten : Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer

  Författare :Björn Grip; Hans Nilsson; Roger Qvarsell; Göran Therborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Inequality; coronary heart disease mortality; Linköping; Norrköping; city neighborhoods; change; social development; socio-economic factors; life-style; Ojämlikhet; hjärtkärldödlighet; Linköping; Norrköping; stadsdelar; förändringar; samhällsutveckling; socio-ekonomi; levnadssätt;

  Sammanfattning : Den ojämlika dödligheten är en studie av främst hjärt–kärldödlighet avseende perioden 1950–2010 i tvillingstäderna Linköping och Norrköping och konsekvenserna av ojämlikhet. Skillnaderna mellan städerna i dödlighet är stora. Under 1970-talet, då jämlikheten stod i focus, minskade dessa. LÄS MER

 2. 2. Mortality in transitional Vietnam

  Författare :Dao Lan Huong; Peter Byass; Urban Janlert; Van Do Duc; Hans Rosling; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cause of death; verbal autopsy; mortality; rural Vietnam; Public health science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Understanding mortality patterns is an essential pre-requisite for guiding public health action and for supporting development of evidence-based policy. However, such information is not sufficiently available in Vietnam. LÄS MER

 3. 3. Den osunda staden : sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets Sundsvall

  Författare :Sören Edvinsson; Lars-Göran Tedebrand; Gisli Gunnlaugsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Mortality; social inequality; urban mortality; public health; Sundsvall; 19th Century; History; Historia; historia; History; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : This study deals with the topic of social class and mortality. In particular, the analyses are concentrated on the question of how social differences developed in an era which was characterised by industrialisation, urbanisation and sanitary improvements. LÄS MER

 4. 4. Mot bättre hälsa : Dödlighet och hälsoarbete i Linköping 1860-1894

  Författare :Hans Nilsson; Jan Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; historical demography; infant mortality; Linköping; morbidity; mortality; public health; social history; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The decline in mortality was the most important cause of the great increase in population in Sweden in the 19th century. Especially important was the part played by the decline in infant mortality and mortality among small children. LÄS MER

 5. 5. Economic development and injury mortality : Studies in global trends from a health transition perspective

  Författare :Syed Moniruzzaman; Ragnar Andersson; Karin Melinder; Hans Rosling; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; injury; suicide; economic development; health transition; demographic transition; homicide; road traffic injury; fall injury; mortality; GDP per capita; GNP per capita; Public health science; Folkhälsovetenskap; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Globally, injury is a major public health problem. The extent of the problem varies considerably by demographic subgroups, regions and national income. LÄS MER