Sökning: "oestrogen receptor"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden oestrogen receptor.

 1. 1. Estrogen receptor and multixenobiotic resistance genes in freshwater fish and snails: identification and expression analysis after pharmaceutical exposure

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Center for Environmental and Climate Research

  Författare :Cecilia Hultin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; EE2; NSAID; estrogen receptor; oestrogen receptor; multixenobiotic resistance; fish; gastropods;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Många känner idag till att det är viktigt att gamla läkemedel lämnas in till apoteken för att de inte ska hamna i naturen. Det som man oftast inte känner till är att även de läkemedel som vi konsumerar riskerar att tillslut hamna i naturen. LÄS MER

 2. 2. The Human Endometrium Studies on Angiogenesis and Endometriosis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christian Moberg; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrium; angiogenesis; endothelial cell; endometriosis; receptivity; implantation; oestrogen receptor; progesterone receptor; crystallin; interleukin; vasoactive intestinal peptide; peritoneal fluid; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Angiogenesis is thought to play a pivotal role in the cycling endometrium. Coordinated by oestrogen and progesterone, endometrial blood vessel development is primarily mediated by vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A), which promotes endothelial cell (EC) proliferation and protects ECs from induced apoptosis. LÄS MER

 3. 3. Systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis analyses of candidate genes involved in immune functions, for susceptibility and severity

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Martin Johansson; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SLE; RA; oestrogen; renal disorder; ESR1; PDCD1; PTPN22; association; severity; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Rheumatology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Reumatologi; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune rheumatic disease with systemic manifestations characterized by auto-antibodies directed against different parts of the cell nucleus including DNA, histones and ribosomes. The systemic inflammation can cause damage to multiple organs, e.g., kidneys, skin, heart, lungs and the nervous system. LÄS MER

 4. 4. Brain Aromatase in the guppy, Poecilia reticulata Distribution, control and role in behaviour

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Författare :Stefan Hallgren; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi; funktionell morfologi; Functional Zoomorphology; Oestrogen production; behaviour; anatomy; endocrinology; bio markers; endocrine disruption;

  Sammanfattning : Oestrogens are produced by aromatisation of androgens by the aromatase enzyme. In the vertebrate brain this synthesis has vital functions in nerve protection, cell proliferation and nerve development during injury respectively brain development. LÄS MER

 5. 5. Smoking and Breast Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Jonas Manjer; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; triglycerides; Nottingham Prognostic Index; hormone receptor; socioeconomic; risk factor; smoking cessation; breast cancer; smoking; survival; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor som har slutat röka löper ökad risk att drabbas av bröstcancer. Denna slutsats baseras på en uppföljning av drygt 10.000 kvinnor som på 70- och 80-talen deltog i en hälsoundersökning på avdelningen för Förebyggande Medicin i Malmö. LÄS MER