Sökning: "Anna Croon Fors"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Anna Croon Fors.

 1. 1. Being-with Information Technology : Critical explorations beyond use and design

  Författare :Anna Croon Fors; Erik Stolterman; Peter Wright; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatik; Informatics; Informatik;

  Sammanfattning : In the thesis a theoretical exploration concerning the significance of information technology in everyday life is conducted. The main question advanced is how the reflexive nature of information technology can be envisioned. By this question attention is directed to transformative, experiential and dynamic qualities of information technology,i.e. LÄS MER

 2. 2. "Akademins (o)föränderliga genusmönster" : En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Källhammer; Malin Lindberg; Ewa Gunnarsson; Anna Croon Fors; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; academia; discourses; gender; gender equality efforts; metaphors; participatory method; persona; akademin; diskurser; genus; interaktiva metoder; jämställdhetsinsater; metaforer; persona; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : I denna avhandling fokuseras akademins (o)föränderliga genusmönster för att öka kunskapen om förutsättningarna för långsiktig förändring av rådande genusmönster i akademin. Trots olika jämställdhetsinsatser vid högskolor och universitet är de nämligen fortfarande könssegregerade, vilket är speciellt tydligt på höga positioner. LÄS MER

 3. 3. Exploring self-efficacy in end-user programming : a feminist approach

  Författare :Lena Palmquist; Anna Croon Fors; Anders Broberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; end-user development; technological self-efficacy; gender HCI; interaction design; människa-datorinteraktion; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Digital services and devices are today more spread than ever, forming a basis for new innovations, even among ordinary people. And yet, producers of such services and devices are mostly men with programming skills. Women's participation in development and design of digital products is thus not yet as influential as that of men. LÄS MER

 4. 4. Perpetual perspectives : on designing for aesthetic engagement

  Författare :Jeroen Peeters; Anna Croon Fors; Ambra Trotto; John Zimmerman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; interaction design; embodiment; embodied interaction design; design research; aesthetic interaction; aesthetic engagement; engagement; design; design;

  Sammanfattning : This dissertation investigates aesthetics of engagement in -interaction. Aesthetic refers to the aesthetic experience, based on a phenomenological and pragmatist understanding: dynamic and personal, appealing mutually to - and formed inseparably by - our bodily, emotional, as well as intellectual faculties. LÄS MER

 5. 5. Between health and healthcare : a lifeworld perspective on personal informatics

  Författare :Robyn Schimmer; Karin Danielsson; Anna Croon Fors; Åsa Hörnsten; Ericka Johnson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; user experience; human-computer interaction; postphenomenology; lifeworld; design informatics; human-computer interaction; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of technology in digitized life focusing on lived experiences of personal informatics technologies in health and healthcare contexts. The work departs from an interest in how digital technologies affects us as individuals in contemporary life. LÄS MER