Sökning: "persona"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet persona.

 1. 1. Mechanicus : Performing an Early Modern Persona

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jacob Orrje; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; mechanics; performance; virtue; persona; mathematics; self fashioning; education; masculinity; age; oeconomy; cameralism; Sweden; eighteenth century; intergenerational relationships; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis studies mechanics as a means of making men, rather than machines. Drawing on Swedish sources from 1700–50, it approaches mechanics as an exercise of a virtuous subject, known to his contemporaries as the “mechanicus”. LÄS MER

 2. 2. Från utvald till utbildad - Persona i utredningar om svensk forskarutbildning 1945-2004 From Chosen to Educated: Persona in Swedish Government Official Reports Concerning Research Training 1945-2004

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

  Författare :Erik Joelsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Forskarutbildning historia; Utredningar historia; Doktorander historia; Sverige; Persona;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate how the doctoral student has been portrayed in government official reports concerning Swedish research training from 1945 to 2004. In this dissertation, the concept of scientific persona, mostly utilized for the analysis of successful individual figures in science, is applied to capture the opinions on the preconditions and organizational aspects of Swedish research training at the governmental policy level, which provides for a generalized figure to take shape – the persona(e) of the research student. LÄS MER

 3. 3. Where Scholars are Made Gendered Arenas of Persona Formation in Finnish Folkloristics, 1918–1932

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of History, Stockholm University

  Författare :Lisa Svanfeldt-Winter; Kirsti Niskanen; Marja-Liisa Keinänen; Annika Berg; Elise Garritzen; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scholarly persona; gender; Finnish history; history of folklore; history of humanities; history of knowledge; students; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how two Finnish folklorists, Elsa Enäjärvi (1901–1951) and Martti Haavio (1899–1973), obtained information about perceptions of what constituted good and acknowledged scholars and how they responded to these implicit and explicit expectations and requirements. The dissertation uses the concept of scholarly persona as an analytical tool to identify notions of good scholars as well as Enäjärvi’s and Haavio’s processes to form themselves as such. LÄS MER

 4. 4. Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais Identitet och materialitet i hushållet von Linné

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annika Windahl Pontén; Hjalmar Fors; Hanna Hodacs; Kristiina Savin; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Carl Linnaeus; Carl von Linné; The Linnaeus household; Linnaeus family; persona; identity; materiality; performative practices; 18th century; Sweden; Uppsala; household; history of science; university history; Carl Linnaeus; Carl von Linné; Linnaeus household; Linnaeus family; persona; identity; materiality; performative practices; 18th century; Sweden; Uppsala; household; history of science; university history; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is identity and materiality in the household of Carl Linnaeus. Focus in on the period between the mid 1730s and early 1780s. The household eventually came to consist of five children and a number of servants. LÄS MER

 5. 5. "Akademins (o)föränderliga genusmönster" En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Källhammer; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; academia; discourses; gender; gender equality efforts; metaphors; participatory method; persona; akademin; diskurser; genus; interaktiva metoder; jämställdhetsinsater; metaforer; persona; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : I denna avhandling fokuseras akademins (o)föränderliga genusmönster för att öka kunskapen om förutsättningarna för långsiktig förändring av rådande genusmönster i akademin. Trots olika jämställdhetsinsatser vid högskolor och universitet är de nämligen fortfarande könssegregerade, vilket är speciellt tydligt på höga positioner. LÄS MER