Sökning: "Högskolan i Gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 145 avhandlingar innehållade orden Högskolan i Gävle.

 1. 1. I samspel med surfplattor : Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan

  Författare :Kristina Walldén Hillström; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tablet computers; children´s agency; interaction; digital competencies; microsociology; preschool; video ethnography; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores how children and teachers interact with tablet computers in everyday activities in preschool. The study focuses on how teachers organise the digital activities, how children make sense of institutional frameworks when interacting with their peers in these activities and how children access and organise their participation in digital activities. LÄS MER

 2. 2. Förmågor i samverkan : byggherrekompetens ur ett processperspektiv

  Författare :Annika Strömberg; Birger Ljung; Jan Lindvall; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence; Competence development; Building proprietor; Process; Social construction; Role; Organizational identity; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Matematiskt gestaltande i förskolan

  Författare :Kerstin Bäckman; Marita Lindahl; Christina Gustafsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical formation; preschool; teaching; learning studies; here-and-now-situations; variation; the didactics of mathematics; matematiskt gestaltande; förskola; undervisning; lärstudier; här-ochnu-situationer; variation; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study how mathematics is experienced and used in preschool children’s activities and how preschool teachers frame their teaching of mathematical content. The studies include analyses of children’s actions in different activities from a mathematical perspective and preschool teachers’ intentions with and their teaching of mathematics. LÄS MER

 4. 4. Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige

  Författare :Katharina Andersson; Ria Heilä-Ylikallio; Åsa Morberg; Jon Smidt; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boys; text; writing; retell; narrative and descriptive texts; genre; National Test; pojkar; text; skriva; återberätta; narrativa och deskriptiva texter; skrivkompetens; genre; nationellt prov;

  Sammanfattning : 10-year old boys are writing texts in a National Test in the spring of 2009. The aim of this study is to increase knowledge in and understanding of boys’ writing skills through description, analysis and interpretation of the texts produced by the boys in the National Test in Swedish for junior level year three, taken in Sweden in 2009. LÄS MER

 5. 5. Från ung till vuxen i omställningens tid : en longitudinell studie av värderingar med utgångspunkt i Ingleharts teori om den tysta revolutionen

  Författare :Birgit Lindgren Ödén; Peter Nynäs; Jørgen Straarup; Anders Sjöborg; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER