Sökning: "akademin"

Visar resultat 1 - 5 av 496 avhandlingar innehållade ordet akademin.

 1. 1. Akademin som arbetsplats : hälsa, ohälsa och karriärmöjligheter ur ett genusperspektiv

  Författare :Eva Källhammer; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : In focus in this licentiate thesis is academia as a workplace. The aim is to explore possible relations between working conditions, career possibilities and health and ill-health, respectively. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapande i akademin : Om prefekters diskursiva identitetsutveckling

  Författare :Ulrika Haake; Leif Lindberg; Anders Fransson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Academic leadership; academy; discourse; episteme; gender; head of department; higher education; identity development; sex; social constructions; subject position; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This is a dissertation on education that focuses on leadership making at the departmental level of higher education. The aim of this dissertation is to generate knowledge about the making of leadership, seen as identity development in the discourse on academic leadership. LÄS MER

 3. 3. "Akademins (o)föränderliga genusmönster" : En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Källhammer; Malin Lindberg; Ewa Gunnarsson; Anna Croon Fors; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; academia; discourses; gender; gender equality efforts; metaphors; participatory method; persona; akademin; diskurser; genus; interaktiva metoder; jämställdhetsinsater; metaforer; persona; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : I denna avhandling fokuseras akademins (o)föränderliga genusmönster för att öka kunskapen om förutsättningarna för långsiktig förändring av rådande genusmönster i akademin. Trots olika jämställdhetsinsatser vid högskolor och universitet är de nämligen fortfarande könssegregerade, vilket är speciellt tydligt på höga positioner. LÄS MER

 4. 4. Vi, de neutrale : Skitser til udfordring af akademisk førstehed

  Författare :Lovise Haj Brade; Genusvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; akademin; breddad rekrytering; försthet; normkritik; studievana; cap-etnografi; spöken; academia; student recruitment; firstness; study-habit; cap-entography; ghosts; normcritical;

  Sammanfattning : Over the past few years a Ph.D. student has occupied the academic command centre and sketched a number of renovations in order to change the university’s ongoing work to broaden the recruitment of students from homes with no study habit. LÄS MER

 5. 5. Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld : Konstruktioner av ett (o)giltigt problem i akademin

  Författare :Gunilla Carstensen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is how gender, heterosexuality and sexual harassment are constructed in an academic setting, based on in-depth interviews with 15 female PhD-students on how they talk about, understand and interpret experiences of gender and sexual harassment in academia. In the first part of the analysis, the informants’ own descriptions of their academic contexts are studied. LÄS MER