Sökning: "Vardagliga situationer"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden Vardagliga situationer.

 1. 1. Tid för tillit : Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete

  Författare :Thomas Blom; Christina Olin-Scheller; Ulf Leo; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; trust; leadership; principal; teacher; attitude; interact; ethical demand; interpersonal; tillit; ledarskap; rektor; lärare; hållning; interagera; etiska kravet; mellanmänskligt; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study focuses on principals’ leadership in the light of trust as a natural phenomenon. Trust has earlier been seen as a factor in management and organizations to create results. However, what leadership actions that principals and teachers perceive contribute to this trust has not been studied in a Swedish school context. LÄS MER

 2. 2. Vad är det att åldras? : en etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet

  Författare :Åsa Alftberg; Institutionen för kulturvetenskaper; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; ageing; old age; culture; health; body; materiality; everyday life; routines; phenomenology;

  Sammanfattning : This dissertation aims to explore and describe ageing and old age from an ethnological perspective and create a deeper understanding of the complex nature of ageing by focusing on how cultural concepts and the ageing body together shape the experiences of old age. The theoretical basis is a phenomenological perspective, highlighting the relation between the body and the materiality of everyday life. LÄS MER

 3. 3. Interaction and Language Assessment in Aphasia and Dementia : A Comparative Perspective

  Författare :Karin Myrberg; Christina Samuelsson; Lars-Christer Hydén; Heidi Hamilton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Aphasia; Dementia; Assessment; Testing; Interaction; Language; Cognition;

  Sammanfattning : Language problems in dementia resemble the symptoms of aphasia in many respects. A growing body of research discusses the cognitive deficits associated with aphasia. Despite common denominators, very little is written with a comparative perspective on the two clinical groups. LÄS MER

 4. 4. Handel och vandel : vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv : Helsingborg ca 1680–1709

  Författare :Solveig Fagerlund; Centrum för ekonomisk demografi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; defamation; violence; conflict; babtism witnesses; credit; retail trade; social network analysis; Early modern; gender; History; Historia;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the social structure of ordinary life in an early modern Swedish town as seen from the perspective of women. The questions which are dealt with are: What kinds of social relations, in addition to those inside the family, were women in an early modern town involved in? How did these differ from the relations men were involved in and how did they differ with regards to the woman's social standing? To what extent did a woman's social relations change as a result of her civil status? What other factors could influence a woman's standing in the network of social relations upon which she was dependent, or influence the kind of network she tried to build? The focus of this study is centred on women from the craftsman guild as well as those located lower on the social scale. LÄS MER

 5. 5. REFORMERS PÅVERKAN PÅ LÄRARES UNDERVISNING I GRUNDSKOLAN OCH FÖRSKOLAN : En läroplansteoretisk studie om undervisningsuppdraget och lärarrollen i förändring

  Författare :Benita Berg; Eva Ärlemalm-Hagsér; Jan Olsson; Karin Franzén; Christian Eidevald; Mälardalens universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förskola; grundskola; läroplan; matematik; reformer; undervisning; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to use a curriculum theoretical perspective to contrib­ute knowledge about the impact of recent reforms on teachers’/preschool teachers’ teaching, with a special focus on mathematics. The thesis takes its starting point in a licentiate thesis that was completed in 2014. LÄS MER