Sökning: "hållning"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade ordet hållning.

 1. 1. Tid för tillit : Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete

  Författare :Thomas Blom; Christina Olin-Scheller; Ulf Leo; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; trust; leadership; principal; teacher; attitude; interact; ethical demand; interpersonal; tillit; ledarskap; rektor; lärare; hållning; interagera; etiska kravet; mellanmänskligt; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study focuses on principals’ leadership in the light of trust as a natural phenomenon. Trust has earlier been seen as a factor in management and organizations to create results. However, what leadership actions that principals and teachers perceive contribute to this trust has not been studied in a Swedish school context. LÄS MER

 2. 2. Till-tal och an-svar : En konstruktion av pedagogisk hållning

  Författare :Lotta Jons; Staffan Selander; Geir Karlsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Calling and Respons e ibility; Gilles Deleuze; Félix Guattari; Martin Buber; paying heed; pedagogical attitude; pedagogical creed; philosophy of dialogue; philosophical conceptualization; philosophical construction; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to construct as philosophical conceptualization of pedagogical attitude. Founded on Martin Buber’s philosophy of dialogue, the construction suggested in the study takes on a normative character, thus understanding pedagogical attitude as a matter of pedagogical creed. LÄS MER

 3. 3. Att mötas på folkhögskola : en studie om folkhögskollärares pedagogiska hållning

  Författare :Filippa Millenberg; Per Andersson; Erik Nylander; Eva Alerby; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lifeworld phenomenology; Ethnography; Folk high school; Teacher; Encounter; Livsvärldsfenomenologi; Etnografi; Folkhögskola; Lärare; Möten;

  Sammanfattning : I avhandlingen utforskas pedagogiska praktiker och den lärande vardagen på folkhögskola genom att titta på hur möten mellan lärare och kursdeltagare framträder i hantverkskurser på folkhögskola. Vidare utforskar studien hur den relationella dimensionen av dessa möten kan förstås och vilken betydelse möten har i lärares praktik. LÄS MER

 4. 4. Sverige och Koreakriget : en studie av Sveriges hållning till Koreakonflikten 1947-1953

  Författare :Jacob Stridsman; Tom Ericsson; Kent Zettergren; Gunnar Åselius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; The Korean War; the Swedish policy towards the Korean War; the Swedish Government; the Swedish Ministry for Foreign Affairs; the Swedish Defence Staff; Swedish foreign policy; Swedish Policy of Neutrality; History; Historia;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse the Swedish policy towards the Korean Conflict 1947–1953. “Swedish policy” means primarily the Swedish Government’s policy, but also the action taken by the Swedish Ministry for Foreign Affairs and the Swedish Defence Staff. LÄS MER

 5. 5. Takt och hållning - en relationell studie om det oberäkneliga i matematikundervisningen : Tact and stance – a relational study about the incalculable in mathematics teaching

  Författare :Ann-Louise Ljungblad; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :teacher-student relationship; pedagogical tact; stance; relational creating of meaning; inclusion; microethnography;

  Sammanfattning : This microethnographic classroom study takes its point of departure in the Convention on the Rights of the Child. It examines opportunities and obstacles for children to participate in democratic educational relationships, which in this context refers to the emergence of the students’ selves as unique persons. LÄS MER