Sökning: "Social Sciences Law"

Visar resultat 1 - 5 av 2002 avhandlingar innehållade orden Social Sciences Law.

 1. 1. I skuggan av NHL en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet : Göteborgs universitet

  Författare :Jyri Backman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Idrottsvetenskap; Sport Science; Elitserien; SM-liiga; amerikanska respektive europeiska sportmodellen; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Amerikanska respektive europeiska sportmodellen;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Andreas Inghammar; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish law; English law; German law; EC law; disability; discrimination; employment protection ; integration; positive measures; quota; labour market; dismissal; supported employment; social dimension; human rights; mänskliga rättigheter; comparative law; komparativ rätt; private law; social law; civilrätt; socialrätt; labour law; arbetsrätt; EU law; EU-rätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbete är centralt i det moderna samhället. Samtidigt står många människor av olika anledningar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. The European Social Dialogue in Perspective : : Its future potential as an autopoietic system and lessons from the global maritime system of industrial relations

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Ann-Christine Hartzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European social dialogue; ITF FOC campaign; EU labour rights; autopoietic systems; collective bargaining; EU social policy; international industrial relations; social objectives of the EU; Europeiska sociala dialogen; ITFs kampanj mot bekvämplighetsflagg; EU fackliga rättigheter; autopoietiska system; kollektiva förhandlingar; kollektivavtalssystem; arbetsmarknadsreglering i EU; EUs sociala målsättningar; internationella industrial relations; Rättsvetenskap; Law; European Social Dialogue; EU social objectives;

  Sammanfattning : Denna avhandling har tre utgångspunkter. Den första är den europeiska sociala dialogen (ESD), vilken har kritiserats för att sakna kapacitet för att förbättra arbetsvillkor i EU. LÄS MER

 4. 4. Law in Progress? A Contextual Study of Norm-Generating Processes - The Example of GMES

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Anna-Karin Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of Law; Law; Law in progress; GMES; norms; Norm-generating processes; Norm-model; Technology; Earth Observation; Systems analysis; Values; Environmental management; Business;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna rättssociologiska avhandling studerar "law in progress" genom att undersöka de normbildningsprocesser som framkommer i en interaktion mellan aktörer över tid. Avhandlingen har en empirisk utgångspunkt och illustrerar dessa processer utifrån ett empiriskt exempel, ett Europeiskt "Earth Observation" (EO) initiativ: Global Monitoring for Environment and Security (GMES). LÄS MER

 5. 5. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet : en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Mia Rönnmar; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; komparativ rätt; functional flexibility; labour market flexibility; employment contract; information and consultation; employment protection; obligation to work; variation of contract; direct and allocate work; managerial prerogative; industrial relations; EC law; German law; English law; labour law; Swedish law; comparative law; Arbetsrätt; European law; EU-rätt; EU law; public law; civilrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Detta arbete behandlar regleringen av arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens arbetsskyldighet i svensk, engelsk och tysk rätt i ljuset av arbetslivets ökade flexibilisering. Arbetslivets flexibilisering handlar om att öka anpassningsförmågan och rörligheten, och beskrivs ofta som övergången från den traditionella anställningen till atypiska anställningar. LÄS MER