Sökning: "Komparativ rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden Komparativ rätt.

 1. 1. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag

  Författare :Annika Berg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; komparativ rätt; EG-rätt; flexibilisering av arbetslivet; kvalitativ flexibilitet; perifer arbetskraft; bemanningsarbete; likabehandling; arbets- och anställningsvillkor; extern arbetskraft; icke-diskriminering; deltidsarbete; fördelning av ekonomisk risk; visstidsarbete; svensk rätt; arbetsrätt; tysk rätt; löneflexibilitet; engelsk rätt; kvantitativ flexibilitet; ILO-konventioner; kollektivavtal;

  Sammanfattning : Temporary agency work has come to the fore during recent years as the phenomenon in itself has become more frequent on many national labour markets. This thesis examines how, by means of labour law and collective bargaining, the balance between, on the one hand, the employers’ need for flexibility, and on the other hand, the work-force’s need for stability and continuity in the form of income and employment protection, has been struck. LÄS MER

 2. 2. De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie

  Författare :Carl Lebeck; Pål Wrange; Helle Krunke; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; constitutional law; supranational law; EU law; EEA law; fundamental rights; separation of powers; legality; ultra vires; national courts; constitutional judicial review; delegation of powers; international delegation; rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt; Legal Science; specialisation Public Law;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation analyses the constitutional limitations on application of supranational law (in particular EU- and EEA-law) in German, Swedish, Danish and Norwegian law. The analysis focuses on how constitutional limitations in national law concerning application of supranational law are relevant regarding the allocation of powers between national and supranational authorities, separation/division of powers within national law, protection of fundamental rights and requirements of legality in national constitutional law. LÄS MER

 3. 3. Domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Svensk, dansk och österrikisk rätt i komparativ belysning

  Författare :Torvald Larsson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Konstitutionell rätt; Förvaltningsrätt; Förvaltningsprocessrätt; Komparativ rätt; Constitutional law; Administrative Law; Administrative Procedure; Comparative law;

  Sammanfattning : This thesis contains a comparative study of the systems of judicial review of administrative decisions in Swedish, Danish, and Austrian law. The main aim of the study is to explore how the three legal systems balance certain interests and functions that are related to the phenomenon of judicial review of administrative acts: on the one hand, the principle of effective judicial protection as well as the need of an independent judicial control of the administration, and, on the other hand, the constitutional and institutional capacity of the administration as well as the constitutional separation of powers. LÄS MER

 4. 4. Fair Trading Law in Flux? : National Legacies, Institutional Choice and the Process of Europeanisation

  Författare :Antonina Bakardjieva Engelbrekt; Josef Drexl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European law; EU-rätt; Comparative law; Komparativ rätt; Competition law; Marknads- och konkurrensrätt; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland

  Författare :Andreas Inghammar; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish law; English law; German law; EC law; disability; discrimination; employment protection ; integration; positive measures; quota; labour market; dismissal; supported employment; social dimension; human rights; mänskliga rättigheter; comparative law; komparativ rätt; private law; social law; civilrätt; socialrätt; labour law; arbetsrätt; EU law; EU-rätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines labour market legislation on disability and work in Sweden, England and Germany. In order to provide increased access to the labour market for people with disabilities all three studies countries have undertaken more of less far-reaching legislative measures over a number of decades, both in line with, or as a result of, general labour and employment legislation, but also as more specific parts of the labour market regulation. LÄS MER