Sökning: "Psykiatrisk vård"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden Psykiatrisk vård.

 1. 1. Omvårdnad som reflekterande praktik : Att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård

  Författare :Git-Marie Ejneborn-Looi; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; alternativ till tvångsåtgärder; omvårdnad; psykiatrisk vård; självskadebeteende; kvalitativ innehållsanalys; process; pragmatism; Medicin; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Tvångsåtgärder som fastspänning och tvångsmedicinering är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården och motiveras ofta av personal med att det saknas alternativ. Användandet av tvångsåtgärder tycks vara särskilt vanligt när det gäller unga kvinnor med självskadebeteende. LÄS MER

 2. 2. Therapeutic Alliance in General Psychiatric Care

  Författare :Håkan Johansson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; clinical psychology; psychosomatics; Psychiatry; patient factors; ward atmosphere; patient satisfaction; psychiatric care; helping alliance; working alliance; psychotherapy; psychiatry; therapeutic alliance; therapeutic relationship; dropout; psykosomatik; klinisk psykologi; Psykiatri;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis was to study different aspects of the therapeutic relationship in general psychiatric care, within various routine psychiatric settings with a variety of diagnostic patient groups and different staff groups. The first study investigated the patients' opinion on what constituted good psychiatric care. LÄS MER

 3. 3. Familjemedlem till person med psykossjukdom : bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård

  Författare :Mats Ewertzon; Kim Lützen; Birgitta Andershed; Agneta Cronqvist; Ingela Skärsäter; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Alienation; Family participation; Support group; Professional´s approach; Psychiatric health care services; Sibling.; Vårdvetenskap; Nursing Science; Sibling; Caring sciences; Vårdvetenskap; Alienation;

  Sammanfattning : This thesis focused on the situation of family members of persons with psychotic illness, particular on their experience of the approach of the healthcare professionals and of their feelings of alienation regarding the professional care of their family member. A further aim was to explore how siblings who have participated in a support group for siblings experienced their situation. LÄS MER

 4. 4. Efter mentalsjukhuset : en studie i spåren av avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården

  Författare :Per Bülow; Tommy Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Deinstitutionalisation; severely mentally ill; follow-up; retrospective study; criminality; mortality; homelessness; psychiatric inpatient care; psychiatric outpatient care; community-based care and service; Psykiatriska sjukhus; psykiatrireformen 1995; psykiatrisk vård; psykiska funktionshinder; psykiatrisk öppenvård; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is the reorganisation of psychiatric care, the deinstitutionalisation process, which has been carried through in Sweden and other countries in the western world. Psychiatric care has been both specialised and decentralised and new actors, outside the medical service, have been involved in care, support and service to people with severe mental illnesses. LÄS MER

 5. 5. Det våldsamma mötets fenomenologi : - om hot och våld i psykiatrisk vård

  Författare :Gunilla Carlsson; Karin Dahlberg; Per-Olof Sandman; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; violent encounter; reflective lifeworld research; psychiatric care; ; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The present study focuses on the phenomenology of the violent encounter, and is to be understood as the study of the violent encounter as a phenomenon, i.e. as experienced. The overall aim is to elucidate, analyse and describe violent encounters within psychiatric care as experienced by carers and patients. LÄS MER