Sökning: "Allmän rättslära"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Allmän rättslära.

 1. 1. Att beskriva rätten : En kommentar till försök att ge en generell beskrivning av rätten

  Författare :Reidar Andreasson; Aleksander Peczenik; Henrik Zahle; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jurisprudence; Allmän rättslära; allmän rättslära; epistemologi; postmodernism; pragmatism; relativism; rättsfilosofi; skepticism; Jurisprudence; Allmän rättslära;

  Sammanfattning : This thesis suggests that it is reasonable to ask why we should try to give a general description of law. It attempts to turn our attention away from general descriptions of the law, to the approach that has made us present and use such descriptions. LÄS MER

 2. 2. Entangled Law : A Study of the Entanglement of Wolves, Humans, and Law in the Landscape

  Författare :Gustav Stenseke Arup; Håkan Gustafsson; Nick Dimitrievski; Eva-Maria Svensson; Vito De Lucia; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jurisprudence; Environmental law; Wolves; Legal Pluralism; New Materialism; Rhizome; Allmän rättslära; Miljörätt; Varg; Rättspluralism; Nymaterialism; Rhizom; Law - Jurisprudence; Juridik - Allmän rättslära;

  Sammanfattning : With the legal protection of wolves in Sweden as an object of study, this dissertation examines how bodies often perceived as legal, social or natural entangle in a common co-production of law. The thesis begins with an analysis of how entanglements of nature, society and law have been discussed in environmental legal scholarship, with a main focus on the Uppsala Environmental Legal Method and Critical Environmental Law. LÄS MER

 3. 3. Rimlighetsavvägningens rationalitet : Om mötet mellan ekonomi och miljö i domstolsprövningar

  Författare :Åsa Ågren; Håkan Gustafsson; Jane Stoll; Carl Dalhammar; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rationality; Instrumental and value rationality; Proportionality principle; Cost-Benefit Analysis; Environmental law; Dialectic of Enlightenment; Frankfurt School; Land and Environment Courts; Miljörätt; allmän rättslära; rättsteori; beslutsfattande; rimlighetsavvägningen; mark- och miljödomstolar; intresseavvägningar; Frankfurtskolan; Upplysningens dialektik; rationalitet; instrumentell rationalitet; värderationalitet; 2 kap. 7 § miljöbalken; Law - Jurisprudence; Juridik - Allmän rättslära;

  Sammanfattning : In environmental cases, The Swedish Land and Environmental courts have not only to consider environmental interests but also economic interests. The overall aim is to achieve both a good environment and maintain an industry that generates jobs and contributes to welfare. LÄS MER

 4. 4. The status of multilateral export control regimes : An examination of legal and non-legal agreements in international co-operation

  Författare :Christer Ahlström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Jurisprudence; Allmän rättslära;

  Sammanfattning : This thesis deals with the phenomenon of states concluding international agreements that are, explicitly or impliedly, of a non-legal character. It is first of all argued that states have the option under international law to conclude legally binding agreements or agreements that lack this quality. LÄS MER

 5. 5. EC State aid rules : An analysis of the selectivity criterion

  Författare :Mona Aldestam; Nils Mattsson; Torbjörn Andersson; Piet J. Slot; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European law; EC State aid; Taxation; Derogation; Benchmark; Norm; Selectivity criterion; Justifications; Europarätt; European law; EU-rätt; Jurisprudence; Allmän rättslära;

  Sammanfattning : The application of Art. 87(1) EC to taxes above all is connected to the application of the derogation method, which appears to be part of the selectivity criterion. This dissertation examines the application of the derogation method and the assessment of the selectivity criterion applied to taxes, primarily de lege lata, but also de lege ferenda. LÄS MER