Sökning: "Sociala förhållanden"

Visar resultat 1 - 5 av 95 avhandlingar innehållade orden Sociala förhållanden.

 1. 1. Sociala relationer : orsaker till "onda förhållanden" samt myndighetsåtgärder och sociologisk metod

  Författare :Ingalill Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stockholms hantverkarklass 1720-1772 : sociala och ekonomiska förhållanden

  Författare :Ernst Söderlund; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ljus och frihet till näringsfång : om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi : exemplet Stockholm 1838-1869

  Författare :Åke Abrahamsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociala förhållanden; Arbetarrörelsen; Presshistoria; Dagstidningar; Sverige; Stockholm; 1800-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Liksom vinden under fågelns vingar : Om kvinnors nätverksrelationer i utsatta livssituationer

  Författare :Majen Espvall; Lennart Nygren; Klas Borell; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social network; social support; women; undefined musculoskeletal disorder; mothering; legitimacy; negotiation; Social work; Socialt arbete; Kvinnor; sociala förhållanden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbejdsretlige funktioner

  Författare :Ole Hasselbalch; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Arbetsrätt; Sociala förhållanden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER