Sökning: "Einar Everitt"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Einar Everitt.

 1. 1. Structure and assembly of adenoviruses

  Författare :Einar Everitt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tissue tropism and oncolytic potential of enteroviruses

  Författare :Stina Israelsson; Michael Lindberg; Kjell Edman; Peter Gierow; Einar Everitt; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; picornavirus; enterovirus; echovirus; receptor; tropism; viral oncolysis; quantification; receptor interactions; colon cancer; Biomedical Sciences; Biomedicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Genomic Organization and Capsid Architecture of Ljungan Virus : a Novel Member of the Picornaviridae

  Författare :Susanne Johansson; Michael Lindberg; Einar Everitt; Tapani Hovi; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Virology; Virologi; Virologi; Virology;

  Sammanfattning : Ljungan virus är ett virus som isolerades i Sverige i mitten på nittiotalet. Under perioden 1989-1992 avled flera svenska elitorienterare plötsligt i hjärtmuskelinflammation. Man misstänkte att orienterarna kunde ha utsatts för en vektorburen infektion eftersom de exponeras för djur som finns i skog och mark under träning och tävling. LÄS MER