Sökning: "Stina Israelsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Stina Israelsson.

  1. 1. Tissue tropism and oncolytic potential of enteroviruses

    Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

    Författare :Stina Israelsson; Linnéuniversitetet.; [2012]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; picornavirus; enterovirus; echovirus; receptor; tropism; viral oncolysis; quantification; receptor interactions; colon cancer; Biomedical Sciences; Biomedicinsk vetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER