Sökning: "Anders Jidesjö"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders Jidesjö.

  1. 1. En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle : Innehåll, medierna och utbildningens funktion

    Författare :Anders Jidesjö; Helge Strömdahl; Jari Lavonen; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : Science and technology are important parts of culture. Thus today there is a need for a science education which promotes ‘science for all’ and ‘scientific literacy’ in order to prepare students for citizenship. Earlier studies indicate that many students find it hard to learn science and technology in school. LÄS MER