Sökning: "Lilian Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Lilian Jansson.

 1. 1. Ethical reasoning among experienced registered nurses in relation to communication with severely ill patients disclosing personal knowledge

  Författare :Lilian Jansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Communication; dementia care; ethical reasoning; groupsupervision; narrative ethics; oncological care; phenomenological hermeneutics; reflection; video recording;

  Sammanfattning : Personal knowledge was disclosed amongst a group of experienced registered nurses in relation to feeding severely ill patients with cancer and dementia (I,II,III), communicating with severely demented patients (IV,V), and receiving group supervision (VI). Principled ethics did not seem an adequate model for describing the ethical reasoning of experienced RNs. LÄS MER

 2. 2. Att vara barn i sjukdom och sjukvård : barns berättelser om sina upplevelser av sjukdom och sjukvårdsrädsla

  Författare :Maria Forsner; Lilian Jansson; Berit Kriström; Anna Söderberg; Inger Kristensson Hallström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; adolescent; illness; medical fear; experiences; narration; Paediatric medicine; Pediatrisk medicin;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to illuminate the experience of illness and the meaning of fear of medical care through children’s narratives. A purposive sample of 22 children and youths, aged from 2 to 18 years, narrated through play and conversation their experiences of illness and of their fear of contact with medical care. LÄS MER

 3. 3. Störande beteende i interaktionen mellan personer med demens och deras vårdare

  Författare :Ulla Hällgren Graneheim; Lilian Jansson; Astrid Norberg; Unni Lindström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; bekräftelse; demens; etiska problem; fenomenologisk hermeneutik; hemmastaddhet; hemlöshet; herre och slav; kvalitativ innehållsanalys; schizofreni; störande beteende; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa innebörden i interaktionen mellan personer med demens och så kallat störande beteende och deras vårdare. I delstudierna I och II deltog en kvinna med frontallobsdemens och störande beteende (Ruth) respektive en kvinna med schizofreni, demens och störande beteende (Alice) och deras vårdare. LÄS MER

 4. 4. Antenatal midwifery consultations : a qualitative study

  Författare :Pia Olsson; Astrid Norberg; Lilian Jansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Antenatal care; pregnancy; childbirth; parenthood; midwives; expectant parents; video recordings phenomenological hermeneutics; qualitative content analysis; quantitative content analysis; caring transition to parenthood;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Information till föräldrar som har barn med cancer

  Författare :Anders Ringnér; Ulla H Graneheim; Lilian Jansson; Stig Karlsson; Karin Enskär; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discursive psychology; focus groups; health-care professionals; interventions; parents; paediatric oncology nursing; perceived stress; person-centred information; qualitative content analysis; qualitative interviews; single-case experimental designs; barnonkologisk omvårdnad; diskurspsykologi; fokusgrupper; föräldrar; interventioner; kvalitativ innehållsanalys; kvalitativa intervjuer; personcentrerad information; single-case-studier; stress; vårdare; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Föräldrar till barn som har cancer upplever en livssituation som präglas av osäkerhet och oro och de ställs inför sociala och känslo­mässiga utmaningar. Jämfört med föräldrar till friska barn, upplever de också högre stress och drabbas i större utsträckning av posttraumatiska stres­symptom. LÄS MER