Sökning: "dementia care"

Visar resultat 1 - 5 av 224 avhandlingar innehållade orden dementia care.

 1. 1. Care and services at home for persons with dementia. Structure, process, and outcomes

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Christina Bökberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dementia; Quality of life; Quality of care; Home care; Nursing; Person-centred care; Chain of care; Lawton s press competence model;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate formal care and services at home, regarding structure, process, and outcomes, for persons with dementia (aged 65+ years) at risk of nursing home admission. Availability and utilization of formal care and services at home for persons with dementia, from diagnosis to end-of-life stage, in eight European countries was described in study I. LÄS MER

 2. 2. Aspects of institutional care of patients with dementia

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per-Olof Sandman; Umeå universitet.; [1986]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dementia; institutional care; ADL; constipation; conversation; dietary intake; morning; care; relocation;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to investigate all long-term institutions in the county of Västerbotten, Northern Sweden, to give a detailed description of the institutionalized population with respect to motor functions, vision, hearing, speech, ADL-functions, prevalence of psychiatric symptoms and behavioral disturbances, staff work load, use of psychoactive drugs and prevalence of dementia. Another aim was to select some specific 'problem areas' in the nursing care of demented patients for further descriptive and interventional studies. LÄS MER

 3. 3. A Caregiver Perspective on Incorporating IT support into Dementia Care

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Engström; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; caring science; dementia; IT; nursing; dementia care; information technology; job satisfaction; quality of care; diffusion of innovations; staff; relatives;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the present thesis was to describe and evaluate IT support in dementia care from the perspectives of staff and relatives. More specifically, it was to examine staff members’ satisfaction with work, life satisfaction and sense of coherence before and after increased IT support, to describe staff members’ opinions and perceptions of IT support during the process of implementation, to describe relatives’ opinions of IT support and to compare relatives’ perceptions of their irritations with care and life satisfaction before and after increased IT support. LÄS MER

 4. 4. A Palliative Approach to Dementia Care Leadership and organisation, existential issues and family support

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Albinsson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Dementia; palliative care; leadership; staff; existential issues; family support; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis was to apply the WHO and NHS palliative care approach to dementia care. Thirty-one staff-members in mid-Sweden (studies I and II) and 20 next-of- kin (study IV) were interviewed. LÄS MER

 5. 5. Decision support in dementia care developing systems for interactive reasoning

  Detta är en avhandling från Umeå : Datavetenskap

  Författare :Helena Lindgren; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Artificial intelligence; human-computer interaction; activity theory; argumentation; fuzzy logic; general logics; clinical decision support systems; cognitive disorder; dementia; differential diagnosis; clinical practice guideline; knowledge engineering; knowledge representation; cognitive ergonomics; interactive reasoning; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer Science; datalogi;

  Sammanfattning : Demensvården i Sverige och i andra delar av världen har på olika sätt varit i fokus de senaste åren där man påtalat behovet att utveckla metoder och riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Detta för att möta den växande andelen äldre människor som också utvecklar demenssjukdomar. LÄS MER