Sökning: "Ulla Hällgren Graneheim"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ulla Hällgren Graneheim.

 1. 1. Störande beteende i interaktionen mellan personer med demens och deras vårdare

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Ulla Hällgren Graneheim; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; bekräftelse; demens; etiska problem; fenomenologisk hermeneutik; hemmastaddhet; hemlöshet; herre och slav; kvalitativ innehållsanalys; schizofreni; störande beteende; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa innebörden i interaktionen mellan personer med demens och så kallat störande beteende och deras vårdare. I delstudierna I och II deltog en kvinna med frontallobsdemens och störande beteende (Ruth) respektive en kvinna med schizofreni, demens och störande beteende (Alice) och deras vårdare. LÄS MER

 2. 2. A moral endeavour in a demoralizing context: Psychiatric inpatient care from the perspective of professional caregivers

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Sebastian Gabrielsson; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Inpatient care; Psychiatry; focus group; Qualitative methods; Concept development; Person-centred care; Content Analysis; Interviews; Medicine; Medicin; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Patients in psychiatric care experience a need for and expect to develop interpersonal relationships with professional caregivers and to be respected and listened to. Despite demands for care to be person-centred and recovery-oriented, patients experience that psychiatric inpatient care fails to meet their expectations. LÄS MER