Sökning: "hemlöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet hemlöshet.

 1. 1. Hemlöshet i välfärdsstaden : En studie av relationerna mellan socialtjänst och frivilliga organisationer i Stockholm och Göteborg

  Författare :Marie Nordfeldt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Homelessness; voluntary organisations; local government; welfare state; Sweden; Stockholm; Göteborg; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the relations between local government and voluntary organisations in two Swedish cities - Stockholm and Göteborg - with regard to the issue of homelessness, and to analyse how these relations have changed during the 1990's. A further aim is to explore to what extent different localities, due to variations in the economic and political context, vary in their responses to influences and pressures from the outside, e. LÄS MER

 2. 2. Ett folkhem för alla? : Kommunala insatser mot hemlöshet

  Författare :Mats Blid; Åke Bergmark; Arne Gerdner; Ingrid Sahlin; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The overarching aim of this dissertation is to explore and describe Swedish local authorities’ measures to prevent and manage homelessness; how these measures diverge between different municipal categories; what factors predict homelessness, provisions of accommodation and cov-erage rates between the number of accommodations and the respective municipalities’ housing interventions. Measures studied are policies and housing interventions. LÄS MER

 3. 3. Hemlöshetens politik. Lokal policy och praktik

  Författare :Cecilia Löfstrand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Hemlöshet; policy; praktik; klient; institutionella diskurser; motstånd; bostadslöshetskarriärer;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har ansvaret för bostadslösheten förskjutits från stat till kommun, samtidigt som allmännyttan avvisar bostadssökande som uppfattas kunna bli ”problemhushåll”. Istället har socialtjänsten blivit ”ägare” av hemlösheten som problem. LÄS MER

 4. 4. Störande beteende i interaktionen mellan personer med demens och deras vårdare

  Författare :Ulla Hällgren Graneheim; Lilian Jansson; Astrid Norberg; Unni Lindström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; bekräftelse; demens; etiska problem; fenomenologisk hermeneutik; hemmastaddhet; hemlöshet; herre och slav; kvalitativ innehållsanalys; schizofreni; störande beteende; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa innebörden i interaktionen mellan personer med demens och så kallat störande beteende och deras vårdare. I delstudierna I och II deltog en kvinna med frontallobsdemens och störande beteende (Ruth) respektive en kvinna med schizofreni, demens och störande beteende (Alice) och deras vårdare. LÄS MER

 5. 5. "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda" : om relationen mellan kunskap, praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor

  Författare :Martin Börjeson; Lars Svedberg; Anders Bergmark; Helena Blomberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hemlöshet; Socialt arbete; Kunskap; Kunskapsbaserat socialt arbete; Senmodernitet; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation examines the relationship between knowledge, practice and policy within a specific area of social work, namely, social intervention to ameliorate the problem of homelessness. In the thesis, the ambition shown in recent years to lay the ground for an evidence-based practice in social work is discussed as an expression of late modern attempts to deal with the contradictory character of scientific knowledge. LÄS MER