Sökning: "Dyskinesia"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade ordet Dyskinesia.

 1. 1. Transcriptional dysregulation in L-DOPA-induced dyskinesia

  Detta är en avhandling från Angela Cenci Nilsson,Wallenberg Neuroscience Centre, Neurobiology Division, BMC A11, 221 84 Lund

  Författare :Malin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical genetics; neurofysiologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; CREB; jun; fos; immediate early genes; prodynorphin; striatal plasticity; Parkinson s disease; dyskinesia; Klinisk genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Parkinsons sjukdom karaktäriseras av en progressiv degenerering av dopamin-producerande celler. Avsaknad av dopamin resulterar i kardinalsymptomen bradykinesi (långsamma rörelser), akinesi (avsaknad av rörelser), rigiditet (muskelstelhet) samt tremor (lågfrekventa darrningar i händerna, även kallad ”pillertrillar” rörelser). LÄS MER

 2. 2. Presynaptic mechanisms in L-DOPA-induced dyskinesia

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Hanna Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; angiogenesis; dyskinesia; 5-HT; DA; Parkinson s disease; 6-OHDA; microdialysis;

  Sammanfattning : This study has investigated the impact of presynaptic factors on the development of dyskinesia during chronic L-DOPA treatment in a rat model of Parkinson’s disease (PD). The mechanisms causing dyskinesia are not completely understood but have been proposed to involve changes in gene and protein expression in striatal neurons, which are the main target of dopamine (DA) projections from the substantia nigra pars compacta (SNpc). LÄS MER

 3. 3. Modelling parkinsonian akinesia and dyskinesia in dopamine depleted rodents

  Detta är en avhandling från Martin Lundblad, Basal Ganglia, Lund University

  Författare :Martin Lundblad; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; Neurology; mouse; rat; 6-OHDA; dyskinesia; Parkinson s disease; L-DOPA;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i västvärlden. Vad som orsakar sjukdomen är fortfarande okänt men det betyder sannolikt att det är många faktorer som samverkar för att leda fram till sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Studies in tardive dyskinesia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulf Andersson; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Neuroleptic-induced persistent dyskinesia : behavioural and biochemical studies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jan-Erik Häggström; Uppsala universitet.; [1984]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER