Sökning: "schizofreni"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet schizofreni.

 1. 1. The Prodromal Phase of What? A Metapsychiatric Analysis of the Prodromal Phase of Schizophrenia

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna-Karin Neubeck; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Schizophrenia; trauma; prodromal phase; prodromal phenomenon; qualitative method; causality; Schizofreni; trauma; prodromalfas; prodromalfenomen; kvalitativ metod; kausalitet; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri;

  Sammanfattning : Prodromes of schizophrenia or prodromes of psychosis are a relatively new and expanding field of interest in psychiatric research. They are seen by some researchers as the initial symptom of having schizophrenia and have become a crucial topic in early psychosis research and intervention. LÄS MER

 2. 2. Störande beteende i interaktionen mellan personer med demens och deras vårdare

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Ulla Hällgren Graneheim; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; bekräftelse; demens; etiska problem; fenomenologisk hermeneutik; hemmastaddhet; hemlöshet; herre och slav; kvalitativ innehållsanalys; schizofreni; störande beteende; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa innebörden i interaktionen mellan personer med demens och så kallat störande beteende och deras vårdare. I delstudierna I och II deltog en kvinna med frontallobsdemens och störande beteende (Ruth) respektive en kvinna med schizofreni, demens och störande beteende (Alice) och deras vårdare. LÄS MER

 3. 3. Tools for Outcome-informed management of mental illness Psychometric properties of instruments of the Swedish clinical multicenter Quality Star cohort

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Bo Ivarsson; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Consumer satisfaction; Quality of Life; Perceived distress; Severe mental illness; Schizophrenia; Social function; Global Assessment of Functioning; MANSA; Gender; Brukartillfredsställelse; Livskvalitet; Upplevda besvär; Allvaligt psykisk störning; Schizofreni; Social funktion; Global skattning av psykosocial funktion; MANSA; Gender; Psychology with an emphasis on medical psychology; Psykologi inr. medicinsk psykologi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate the psychometric properties of three global user subjective measures of the ”The Quality Star” clinical review model: Consumer Satisfaction Scale, Global Quality of Life scale, and Perceived Global Distress scale. The mental health implementation context of this review model emphasizes the client as an agent of change, taking part in shared decision making in an empowered role as collaborative partner to the professional clinicians. LÄS MER

 4. 4. Early trauma/dysmorphogenesis and adult neurodysfunction in schizophrenia

  Detta är en avhandling från Dept. of Psychiatric Epidemiology, Lund University Hospital USiL, S-221 85 Lund

  Författare :Baher Ismail; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; clinical psychology; klinisk psykologi; neurodevelopmental model; psychosomatics; Psykiatri; tardive dyskinesia; neurological abnormality; neurocognitive dysfunction; dermatoglyphics; head circumference; minor physical anomalies; Schizophrenia; obstetric complications; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns alltmer bevis för att både genetiska och tidiga miljömässiga faktorer spelar en väsentlig roll i uppkomsten av schizofreni genom att påverka tidig neuroutveckling. För att kunna analysera betydelsen av tidig neuroutvecklingsavvikelse för uppkomst av schizofreni, har vi studerat tidiga traumata, dvs obstetriska komplikationer (OCs), samt dysmorfogenes, dvs lindriga medfödda missbildningar (MPAs), huvudomfång (HC) och finger/handflatsmönster (dermatoglyfiska egenskaper). LÄS MER

 5. 5. Mental Health and Neurobehavioral Function in Young Adult Offspring of Women with a History of Psychosis and Control Offspring

  Detta är en avhandling från Erland Schubert, Dept. of Psychiatric Epidemiology, Barngatan 2, Universitetssjukhuset i Lund USiL, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Erland Schubert; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; klinisk psykologi; Psykiatri; psykosomatik; clinical psychology; visual dysfunction; neuropsychological function; neurological abnormality; neurodevelopment; mental disturbance; high-risk; genetic; schizophrenia; affective psychosis; psychosomatics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Schizofreni anses idag av många forskare som en neuroutvecklingssjukdom, orsakad av genetiska och/eller skadliga händelser under fostertiden, kring förlossningen och i tidig barndom som leder till en avvikande neurologisk utveckling. Denna process manifesterar sig i schizofreni senare i vuxen ålder när hjärnan genomgår sin slutliga mognad. LÄS MER