Sökning: "Maria Forsner"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Maria Forsner.

 1. 1. Uncovering pain and caring for children in the pediatric intensive care unit : nurses’ clinical approach and parent’s perspective

  Författare :Janet Mattsson; Maria Arman; Maria Forsner; Maaret Castrén; Maja Söderbäck; Karin Enskär; Mats Eriksson; Berit Lindahl; Stockholm Södersjukhuset; Karolinska Institutet Department of Clinical Science and Education; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing care; clinical judgment; pain; non-verbal children; PICU; caring culture; parental perspectives; Nursing care;

  Sammanfattning : Background: The thesis has a standpoint in a synthesis of caring science and educationscience from a clinical perspective. Children in a Pediatric Intensive Care Unit (PICU) are in an exposed position, dependent on nurses to acknowledge their needs. LÄS MER

 2. 2. Att vara barn i sjukdom och sjukvård : barns berättelser om sina upplevelser av sjukdom och sjukvårdsrädsla

  Författare :Maria Forsner; Lilian Jansson; Berit Kriström; Anna Söderberg; Inger Kristensson Hallström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; adolescent; illness; medical fear; experiences; narration; Paediatric medicine; Pediatrisk medicin;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to illuminate the experience of illness and the meaning of fear of medical care through children’s narratives. A purposive sample of 22 children and youths, aged from 2 to 18 years, narrated through play and conversation their experiences of illness and of their fear of contact with medical care. LÄS MER