Sökning: "Inger Kristensson Hallström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Inger Kristensson Hallström.

  1. 1. Att vara barn i sjukdom och sjukvård : barns berättelser om sina upplevelser av sjukdom och sjukvårdsrädsla

    Författare :Maria Forsner; Lilian Jansson; Berit Kriström; Anna Söderberg; Inger Kristensson Hallström; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; adolescent; illness; medical fear; experiences; narration; Paediatric medicine; Pediatrisk medicin;

    Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to illuminate the experience of illness and the meaning of fear of medical care through children’s narratives. A purposive sample of 22 children and youths, aged from 2 to 18 years, narrated through play and conversation their experiences of illness and of their fear of contact with medical care. LÄS MER