Sökning: "Hushåll"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade ordet Hushåll.

 1. 1. Ordnade hushåll : Genus och kontroll i Jämtland under 1600-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Hansen; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :History; Gender; control; norms; peasant; household; marriage; property; Jamtland; Sweden; Historia;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how households acted in order to create and uphold different norms, and the effect these norms had on the construction of gender. Throughout the thesis it is argued that control was an important way to enforce certain norms, and thus make daily life work. LÄS MER

 2. 2. Visualisera energi i hushåll Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erica Löfström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy use; energy visualization; households; energy behaviour; Power Aware Cord; Anneberg; pilot project; heating system; time-diaries; Time-PAcTS; Energianvändning; energivisualisering; hushåll; energibeteende; Power Aware Cord; Anneberg; pilotprojekt; värmesystem; tidsdagbok; Time-PAcTS; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Ett centralt problem i strävan efter att minska energianvändningen i hushåll genom beteendeförändringar är att energi till stora delar är en osynlig produkt. Avhandlingen strävar efter att utveckla kunskap som kan bidra till mer hållbar utveckling genom att analysera tre företeelser som på ett konkret sätt synliggör energi och energirelaterat beteende: ett lokalt värmesystem, en s. LÄS MER

 3. 3. Marknad och hushåll Sparande och krediter i Falun 1820-1910 utifrån ett livscykelperspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kristina Lilja; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Household; local credit market; 19th century; savings; borrowing; savings banks; private bankers; private lenders; lenders; borrowers; property; assets; debts; probate inventories; life-cycle perspective; life-cycle squeezes; life-cycle theory; permanent income hypothesis; Ekonomisk historia; Falun; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis has been to analyse the transformation of the Swedish capital market from a household perspective. The investigation shows that the transition from a mostly private credit market to a more institutionalised credit market took place at the end of the nineteenth century. LÄS MER

 4. 4. Krishantering, hushåll och stormen Gudrun : Att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Nicklas Guldåker; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Household; Actor-network theory; Hurricane Gudrun; Crisis management; Vulnerability; Crisis management capability; Time-geography; Krishantering; Stormen Gudrun; Krishanteringsförmåga; Hushåll; Aktör-nätverksteorin; Sårbarhet; Tidsgeografi;

  Sammanfattning : Severe crises and disasters such as the Hurricane Gudrun and their consequences will probably occur in the future. However, there are many uncertainties concerning disasters and their effects. LÄS MER

 5. 5. Att elda för kråkorna? hushållens energianvändning inom bostadssektorn i Sverige 1913-2008

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Mikael Levin; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic History; households; energy consumption; consumption patterns; housing; housing and energy policy; carbon dioxide emissions; Ekonomisk historia; hushåll; energikonsumtion; konsumtionsmönster; hushåll och energipolitik; koldioxidutsläpp; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis investigates the development of the long-term energy consumption in the Swedish households by estimating the sector’s total energy use and moreover, by examining how structural, institutional and economic factors have affected the demand for energy in the residential sector during the period 1913-2008. The investigated period covers a transition from traditional fuels, such as firewood, to fossil fuels and finally renewable energy. LÄS MER