Sökning: "Household"

Visar resultat 1 - 5 av 692 avhandlingar innehållade ordet Household.

 1. 1. Hushållspolitik : Konsumtion, kön och uppfostran i August Strindbergs Giftas

  Författare :Anna Cavallin; Ulf Olsson; Karin Hoff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Household politics; domesticity; family; home; masculinity; femininity; gender; sexuality; heterosexual matrix; consumerism; consumer culture; education; discipline; August Strindberg; Giftas; 1880’s; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to read August Strindberg’s Giftas in relation to two strands: conduct books on one hand and consumer culture on the other, and to analyse representations of the presence of didactic, disciplinary subject positions as well as the presence of consumer culture, in relation to gender and exercise of power.In the thesis the concepts of consumption/consumerism, including transaction and exposition, are introduced and analysed, as well as the discussion around the status of marriage, and the debate about gender differences and power relations at the time of the publication of Giftas. LÄS MER

 2. 2. Marknad och hushåll : Sparande och krediter i Falun 1820-1910 utifrån ett livscykelperspektiv

  Författare :Kristina Lilja; Mats Larsson; Maurits Nyström; Patrick Svensson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Household; local credit market; 19th century; savings; borrowing; savings banks; private bankers; private lenders; lenders; borrowers; property; assets; debts; probate inventories; life-cycle perspective; life-cycle squeezes; life-cycle theory; permanent income hypothesis; Ekonomisk historia; Falun; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis has been to analyse the transformation of the Swedish capital market from a household perspective. The investigation shows that the transition from a mostly private credit market to a more institutionalised credit market took place at the end of the nineteenth century. LÄS MER

 3. 3. Reducing household waste : A social practice perspective on Swedish household waste prevention

  Författare :Mimmi Bissmont; Kerstin Sandell; Hans Bertil Wittgren; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis studies household waste prevention from a social scienceperspective. Swedish waste management is efficient in handling wastebut has not succeeded in reducing its quantities, even though theissue of waste prevention is being raised at both international andnational levels. LÄS MER

 4. 4. Apparater, aktiviteter och aktörer : Lågenergiboende som resurs och restriktion för energiordningar

  Författare :Helena Karresand; Kajsa Ellegård; Wiktoria Glad; Patrik Rohdin; Margrethe Aune; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Passive house; household; household activities; public housing companies; low energy homes; energy use; household appliances; everyday life; time geography; energy order; Passivhus; hushåll; hushållsaktiviteter; bostadsbolag; lågenergibostad; energianvändning; hushållsapparater; vardagsliv; tidsgeografi; energiordning;

  Sammanfattning : Energianvändningen inom bostadssektorn har stadigt ökat och verkar inte minska trots energieffektiva apparater. Genom att bygga lågenergibostäder försöker bostadsbolagen minska energianvändningen, vilket också sker, men endast vad gäller uppvärmning och varmvatten. LÄS MER

 5. 5. Hushållsproduktion och föräldraledighet : Att städa, tvätta och laga mat - med och utan barn

  Författare :Johanna Forssell; Anita Nyberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; household production; everyday life; division of labour; parental leave; allocation of time; household work; cleaning; cooking; washing; föräldraledighet; hushållsarbete; familjen; arbetsfördelning; hemmet; vardagslivet; tid; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : When it comes to cleaning, cooking and washing, having a child means that the demand for resources increases for the household to be able to uphold the same standards with the same production methods, as at the time before having a child. At the same time one of the parents will be able to spend more time on household production during parental leave. LÄS MER