Sökning: "Tidsgeografi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet Tidsgeografi.

 1. 1. Att gestalta måltider – mise en place, dukning och servering : En metodstudie i servitörens hantverkskunnande

  Författare :Lars Eriksson; Åsa Öström; Gunnar Almevik; Mikael Wiberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tidsgeografi; estetik; restaurang; yrkeskunskap; hantverksforskning; metod; tyst kunskap; sinnliga bedömningar; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : I restaurangbranschen har rationaliseringar tvingats fram och kunskap efterfrågas i mindre omfattning. Syftet med avhandlingen är därför att utveckla begrepp och pröva metoder för att återge och förmedla procedurer och göranden i hantverk för att därigenom visa vad som är servitörens yrkeskunskap. LÄS MER

 2. 2. Servicescapes seen by visually impaired travellers : Time-geography approach to servicescape research

  Författare :Alma Raissova; Institutionen för service management och tjänstevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; servicescape; time-geography; constraints; tactics; blind; visually impaired persons; servicescape; tidsgeografi; begränsningar; taktik; blinda; synskadade;

  Sammanfattning : Knowledge gaps remain in the study of servicescapes, since existing research on servicescapes tends to ignore major advances in the understanding of space and time as social phenomena. One aspect that particularly requires further study is how emerging constraints influence customers’ interactions with organized service places. LÄS MER

 3. 3. Krishantering, hushåll och stormen Gudrun : Att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter

  Författare :Nicklas Guldåker; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Household; Actor-network theory; Hurricane Gudrun; Crisis management; Vulnerability; Crisis management capability; Time-geography; Krishantering; Stormen Gudrun; Krishanteringsförmåga; Hushåll; Aktör-nätverksteorin; Sårbarhet; Tidsgeografi;

  Sammanfattning : Severe crises and disasters such as the Hurricane Gudrun and their consequences will probably occur in the future. However, there are many uncertainties concerning disasters and their effects. LÄS MER

 4. 4. Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement

  Författare :Jessica Berg; Jan-Erik Hagberg; Marianne Abramsson; Lena Levin; Kerstin Westin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ageing; retirement; mobility; travel activities; place; time-geography; interviews; travel diaries; qualitative longitudinal analysis; åldrande; pensionering; mobilitet; resande; aktivitet; plats; tidsgeografi; intervjuer; resdagböcker; kvalitativ longitudinell analys; Mobility pers ; Old people; Change; Travel survey; Interview; Transportation mode; Motivation; Health; 11 Road: Personal transport; 11 Road: Personal transport;

  Sammanfattning : Mobility is central to living an independent life, to participating in society, and  to maintaining well-being in later life. The point of departure in this thesis is that retirement implies changes in time-space use and interruption in routines, which influence demands and preconditions for mobility in different ways. LÄS MER

 5. 5. Livspusslet : Tid som välfärdsfaktor

  Författare :Uffe Enokson; Tapio Salonen; Kajsa Ellegård; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; time; income; social networks; flexibility; work life balance; restrictions; time-rich; time-poor; time geography; working time policy in Sweden and the European Union; working time regimes; life course perspective; welfare regime; tid; pengar; sociala nätverk; flexibilitet; strategier; tidrika; tidfattiga; tidsgeografi; restriktionsanalys; arbetstidspolicy i Sverige och Europeiska Unionen; arbetstidsregimer; flexicurity; livsförloppsperspektiv; välfärdsregim; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis sheds some light on the duality between time-rich and time-poor living conditions and examines in which way this duality/polarisation paves the way for new patterns of inequality. The purpose is to explore the living conditions of two groups in society: those who are established in the labour force and who experience great demands on their efficiency and educational level and those who are unwanted and who do not have a natural place in the labour market. LÄS MER