Sökning: "Krishanteringsförmåga"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Krishanteringsförmåga.

 1. 1. Krishantering, hushåll och stormen Gudrun : Att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter

  Författare :Nicklas Guldåker; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Household; Actor-network theory; Hurricane Gudrun; Crisis management; Vulnerability; Crisis management capability; Time-geography; Krishantering; Stormen Gudrun; Krishanteringsförmåga; Hushåll; Aktör-nätverksteorin; Sårbarhet; Tidsgeografi;

  Sammanfattning : Severe crises and disasters such as the Hurricane Gudrun and their consequences will probably occur in the future. However, there are many uncertainties concerning disasters and their effects. LÄS MER

 2. 2. Risk and Vulnerability Analysis of Complex Systems: a basis for proactive emergency management

  Författare :Henrik Hassel; Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM); []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; values; operational definitions; emergency response capabilities; Risk- och sårbarhetsanalys; storskaliga tekniska infrastrukturer; värderingar; complex systems; komplexa system; krishanteringsförmåga; Risk and vulnerability analysis; operationella definitioner; large-scale technical infrastructures;

  Sammanfattning : The present thesis concerns methods and knowledge that are useful when analysing the risks and vulnerabilities of complex systems in a societal emergency management context. Operational definitions of vulnerability and emergency response capabilities are suggested and two methods for analysing the vulnerability of critical infrastructure networks, based on the suggested definition, are presented. LÄS MER

 3. 3. Aktörer i risklandskapet : Ett interaktivt spel om risk och sårbarhet i moderna stadslandskap

  Författare :Nicklas Guldåker; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; risklandskap; metod; sårbarhet; risk; Spel; risklandskap; metod; sårbarhet; risk; Spel;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling är resultatet av det ÖCB-finansierade projektet: ”Det sårbara samhället. Om hushållens vardagsliv och beredskap”. Arbetet består av tre delar, två skrivna och en internetbaserad metod. LÄS MER

 4. 4. Learning for safety: Improvements of Swedish authorities’ toolkits for societal resilience

  Författare :Jonas Borell; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Societal safety; Crisis management; Emergency management; Learning; Evaluation; Exercise; Risk assessment; Safety culture;

  Sammanfattning : This thesis suggests improvements of selected parts of the Swedish authorities’ toolkits for societal safety and crisis management; crisis response evaluations, crisis management exercises and organizational risk assessments. The thesis also explores how visualizations of safety culture data can be used to support safety culture development. LÄS MER

 5. 5. IT Dependability Management in Governmental Organisations

  Författare :Kim Weyns; Institutionen för datavetenskap; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dependability; IT management; Risk management; Information safety; Emergency management; Maturity models; Software reliability modelling; Service level agreements;

  Sammanfattning : As our dependence on IT systems increases, evaluating the dependability of critical IT systems becomes more important. This is especially true for systems that are critical in a crisis situation and whose dependability is an important factor in an organisation's capability to resolve a crisis. LÄS MER