Sökning: "Anneberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Anneberg.

 1. 1. Visualisera energi i hushåll Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erica Löfström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy use; energy visualization; households; energy behaviour; Power Aware Cord; Anneberg; pilot project; heating system; time-diaries; Time-PAcTS; Energianvändning; energivisualisering; hushåll; energibeteende; Power Aware Cord; Anneberg; pilotprojekt; värmesystem; tidsdagbok; Time-PAcTS; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Ett centralt problem i strävan efter att minska energianvändningen i hushåll genom beteendeförändringar är att energi till stora delar är en osynlig produkt. Avhandlingen strävar efter att utveckla kunskap som kan bidra till mer hållbar utveckling genom att analysera tre företeelser som på ett konkret sätt synliggör energi och energirelaterat beteende: ett lokalt värmesystem, en s. LÄS MER

 2. 2. Bälinge mossar : Kustbor i Uppland under yngre stenåldern : Neolithic coastal settlement in Uppland, eastern middle Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann Segerberg; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Shoreline displacement; archipelago; seal hunting; fishing; Stone Age; Funnel Beaker Culture; Pitted Ware Culture; farming; animal bones; radiocarbon dates; pottery; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This theses discusses the Early and Middle Neolithic in eastern middle Sweden. Special emphasis is placed on Uppland where Bälinge Bogs are situated. This is the name of a reclaimed wetland area c. 25 km north-west of Uppsala. LÄS MER