Sökning: "time-diaries"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet time-diaries.

 1. 1. Visualisera energi i hushåll : Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning

  Författare :Erica Löfström; Kajsa Ellegård; Jenny Palm; MariAnne Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy use; energy visualization; households; energy behaviour; Power Aware Cord; Anneberg; pilot project; heating system; time-diaries; Time-PAcTS; Energianvändning; energivisualisering; hushåll; energibeteende; Power Aware Cord; Anneberg; pilotprojekt; värmesystem; tidsdagbok; Time-PAcTS; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Ett centralt problem i strävan efter att minska energianvändningen i hushåll genom beteendeförändringar är att energi till stora delar är en osynlig produkt. Avhandlingen strävar efter att utveckla kunskap som kan bidra till mer hållbar utveckling genom att analysera tre företeelser som på ett konkret sätt synliggör energi och energirelaterat beteende: ett lokalt värmesystem, en s. LÄS MER

 2. 2. Energy Use as a Consequence of Everyday Life

  Författare :Mattias Hellgren; Kajsa Ellegård; Tommy Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Time use; time-geography; energy use; everyday life; sequence analysis; clustering; Tidsanvändning; tidsgeografi; energianvändning; vardagsliv; sekvensanalys; klusteranalys;

  Sammanfattning : Energy use is a part of everyday life and the use of energy is a part of the global climate change. Policy makers urge individuals to change their daily behaviour in order to mitigate climate change and care for our common environment.The dissertation regards daily behaviour as activities performed by individuals. LÄS MER

 3. 3. Children’s Work in Sweden : A part of childhood, a path to adulthood

  Författare :Tobias Samuelsson; Gunilla Halldén; Madeleine Leonard; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childhood; work; social studies of childhood; ethnography; child perspective; structuration theory; labour market; Sweden; Barn; barndom; arbete; barndomsstudier; etnografi; barnperspektiv; struktureringsteori; arbetsmarknad; Sverige; Children; Barn;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en etnografisk studie av barn, barndom och arbete i Sverige. Studien var förlagd till två samhällen, ett på landsbygden och ett nära en stor svensk stad. I studien undersöks hur barndom konstrueras i dagens Sverige. I studien används ett barnperspektiv och fokus är på barnens definitioner av arbete. LÄS MER

 4. 4. On the Effect of Occupant Behavior and Internal Heat Gains on the Building’s Energy Demand : A case study of an office building and a retirement home

  Författare :Jakob Carlander; Bahram Moshfegh; Jan Akander; Shahnaz Amiri; Sture Holmberg; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; building energy simulation; energy efficiency indicators; occupant behaviour; energy performance; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development;

  Sammanfattning : About 12% of the greenhouse gas emissions and 40% of the total energy use in the EU derive from the buildings. User behavior, construction, and HVAC systems has a significant impact on a building’s energy use. If a building is to be energy-efficient it is important to understand how all these parameters are connected. LÄS MER

 5. 5. Arbetets geografi : Kunskapsarbetets organisation och utförande i tidrummet

  Författare :Kristina Trygg; Brita Hermelin; Gunnel Forsberg; Bertil Vilhelmson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; geography of work; knowledge-intensive organizations; knowledge work; everyday life; practice; mobility; social interaction; arbetets geografi; kunskapsintensiva organisationer; kunskapsarbete; vardagsliv; praktik; mobilitet; social interaktion; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This is a thesis about knowledge-intensive work and the organizational con-texts of such work. The specific objective is to analyze the geography of work. LÄS MER