Sökning: "Bellman"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet Bellman.

 1. 1. De ritu sacrificandi Romanorum dissertatio. Quam ... praesidio ... D. Johannis Arndii Bellmanni ... publice ventilandam modeste exhibet Christophorus Strauch Stockholmensis. In audit. Gustav. majori pridie Nonas Majas Anno MDCCIII

  Detta är en avhandling från Upsaliae, typis Joh. H. Werneri, Reg. Acad. ty

  Författare :Johan Arndt Bellman; Christopher Strauch; Johan Arndt Bellman; [1703]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Maecenas literatorum patronus brevi dissertatione graduali delineatus, quam suffragante ampliss: facult: philosophica in regia academia Upsaliensi sub præsidio ... Johannis A: Bellmann ... ad publicum examen modeste defert Haraldus Vallerius junior in aud. Gust. maj. ad diem XXIX Novemb. anni MDCCV

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, ex officina Joh. Henr. Werneri, reg. acad. typogr

  Författare :Johan Arndt Bellman; Harald Vallerius; Johan Arndt Bellman; [1705]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Positiones quædam philosophicæ, ex variis disciplinis desumptæ, quas ... consentiente approbanteque amplissima facultate philosophica in illustri Svecorum academia Upsaliensi, sub præsidio ... Joh. Arndii Bellmanni ... publico placidoque eruditorum examini submittit sæ. ræ. majestatis alumnus Johannes Nagel Gilgenburgensis Borussus ... in auditorio Gustaviano majore, ad diem 1. Junii st. vet. anno æræ Christianæ M. DCCI

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Keyserianis

  Författare :Johan Arndt Bellman; Johann Nagel; Johan Arndt Bellman; [1701]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hydrogen Adsorbed on Flat, Stepped and Adatom Decorated Copper Surfaces

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bibliotekets reproservice

  Författare :Johan Bellman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering tankemönster om kommersiella fastigheter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bibliotekets reproservice

  Författare :Lina Bellman; Einar Häckner; Peter Öhman; Bo Söderberg; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ASPECT; Certified Property Valuer Professional Property Valuer; Commercial Property; the Repertory Grid Technique; Property Valuation; Sweden; Thought Pattern; ASPECT; Auktoriserade fastighetsvärderare; fastighetsvärdering; gridteknink; kommersiella fastigheter; Sverige; tankemönster;

  Sammanfattning : Värdering av kommersiella fastigheter handlar om att samla in, analysera och bedöma information. Förutom att fastigheternas marknadsvärden har betydelse för samhället i stort är de av vikt för dem som fattar beslut som grundas på värdeutlåtanden. LÄS MER