Sökning: "Mats Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Mats Larsson.

 1. 1. Coordinated Voltage Control in Electric Power Systems

  Detta är en avhandling från Mats Larsson, IEA, LTH, Box 118, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Mats Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics and Electrical technology; trees.; search methods; control; predictive; voltage control; power system dynamic stability; Modelica; ObjectStab; multi-machine power system; voltage stability; object oriented methods; modelling; simulation; describing function analysis; tap changer; limit cycle; Elektronik och elektroteknik; Electrical engineering; Elektroteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det elektriska kraftsystemets uppgift är att ge konsumenter en säker och stabil energitillgång till lägsta möjliga kostnad. Sett ur ett ingenjörsperspektiv tillkommer några extra krav såsom att variationerna i spänning och frekvens skall vara acceptabla, samt att enstaka komponenters kapacitetsgränser ej överskrids. LÄS MER

 2. 2. Arbete och lön vid Bredsjö bruk : en studie av löneprinciper och lönenivåer för olika yrkeskategorier vid Bredsjö bruk 1828-1905

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Larsson; Uppsala universitet.; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Deposition and evaluation of thin hard PVD coatings

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Larsson; Uppsala universitet.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Human iris characteristics as biomarkers for personality

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Mats Larsson; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personality; iris characteristics crypts pigment dots contraction furrows; candidate genes MITF PAX6 SIX3 LMX1B FOXC1 FOXC2 PITX2 BMP4 OLFM3 MSX1 MSX2; anterior cingulate; genetic correlations; heritability; hemispheric asymmetries; approach-related behaviors; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : This dissertation explains why behavioral genetic research can be better informed by using characteristics in the human iris as biomarkers for personality, and is divided into five parts. Part I gives an introduction to the classical twin method and an overview of the findings that have led most developmental researchers to recognize that the normal variation of personality depends on a complex interplay between genetic and environmental factors. LÄS MER

 5. 5. Low temperature specific heat determinations and calculations of the density of states at the Fermi level

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Larsson; Uppsala universitet.; [1976]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER