Sökning: "Nicklas Guldåker"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Nicklas Guldåker.

 1. 1. Aktörer i risklandskapet : Ett interaktivt spel om risk och sårbarhet i moderna stadslandskap

  Författare :Nicklas Guldåker; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; risklandskap; metod; sårbarhet; risk; Spel; risklandskap; metod; sårbarhet; risk; Spel;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling är resultatet av det ÖCB-finansierade projektet: ”Det sårbara samhället. Om hushållens vardagsliv och beredskap”. Arbetet består av tre delar, två skrivna och en internetbaserad metod. LÄS MER

 2. 2. Krishantering, hushåll och stormen Gudrun : Att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter

  Författare :Nicklas Guldåker; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Household; Actor-network theory; Hurricane Gudrun; Crisis management; Vulnerability; Crisis management capability; Time-geography; Krishantering; Stormen Gudrun; Krishanteringsförmåga; Hushåll; Aktör-nätverksteorin; Sårbarhet; Tidsgeografi;

  Sammanfattning : Severe crises and disasters such as the Hurricane Gudrun and their consequences will probably occur in the future. However, there are many uncertainties concerning disasters and their effects. LÄS MER