Sökning: "Gothenburg University."

Visar resultat 1 - 5 av 6573 avhandlingar innehållade orden Gothenburg University..

 1. 1. A marketing design approach to destination development

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; destination development; place branding; participatory design; experience innovation; place branding; participatory design; experience innovation;

  Sammanfattning : An increasing demand for environmental, socio-cultural and political aspects has led to that moreintegrated methods of tourismplanning has evolved, which emphasize sustainability as a key fac-tor. However, it is argued that the term sustainability is used carelesslyand that the social aspectis often overlooked. LÄS MER

 2. 2. Folkets fonder? En textvetenskaplig studie av det svenska pensionssparandets domesticering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Claes Ohlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; pension savings; fund industry; domestication; text analysis; discourse analysis; genre analysis; Swedish; domestication; Swedish; genre analysis; fund industry; discourse analysis; text analysis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The role of oxidized LDL and inflammation in the metabolic syndrome, diabetes and atherosclerosis

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Vilborg Sigurdardottir; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; atherosclerosis; ultrasound; C-reactive protein; oxidized low-density lipoprotein; metabolic syndrome; type 2 diabetes; carotid artery; femoral artery; intima-media-thickness; plaque; echogenicity; risk factors;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Inclusive place branding – What it is and how to progress towards it

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regional utveckling Platsmarknadsföring; Place marketing; Regional planning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om att arbeta med platsvarumärken på ett inklu-derande sätt. Forskare har på senare år uttryckt att fler aktörer, inte minst invå-nare, måste delta aktivt i platsvarumärkesprocessen. LÄS MER

 5. 5. Employee responsibility – Conceptualization, validation, determinants, and outcomes

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Wajda Irfaeya; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personal responsibility; personal initiative; accountability; obligation; modern work life; non-managers; managers; job characteristics; job performance; job satisfaction;

  Sammanfattning : The term 'personal responsibility' is frequently found in organizational research and heard in daily life. In the literature, the term 'responsibility' is used inconsistently, ambiguosly, and variously. As a result, some researchers describe 'responsibility' as 'an essentially contested' notion and a 'container' concept. LÄS MER