Sökning: "Spelbarhet"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Spelbarhet.

 1. 1. Interaktiv musikkomposition

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Cultural Sciences, Göteborg University

  Författare :Anders-Petter Andersson; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Interactive Music; Music Composition; Improvisation; Sound Design; Interaction Design; Musicology; Narrative; Gameplay; Co-creator; Collaboration; Open; Computer Music; Practice based; Artistic Research; Research by Design; Music analysis; Musicking; Musical Mediation; Shifting response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Interaktiv musik; Musikkomposition; Improvisation; Ljuddesign; Interaktionsdesign; Musikvetenskap; Narrativ; Spelbarhet; Medskapare; Samarbeta; Öppen; Datormusik; Praktikbaserad; Konstnärlig forskning; Konstnärlig-kreativ; Designforskning; Musikanalys; att musika; Musikalisk mediering; Skiftande response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Skiftande respons; Praktikbaserad forskning; Musik och hälsa; Music and Health; Dator; Computer; User; Användare; Komponera; Soundscape; Ljudlandskap;

  Sammanfattning : This dissertation, titled Interactive Music Composition, is a practice based Ph.D. thesis in the field of Musicology. The purpose is to explore if and how one can compose computer based interactive music, that is musically satisfying for an interacting audience, consisting of both laymen and skilled musicians. LÄS MER

 2. 2. Diverse Sounds Enabling Inclusive Sonic Interaction

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Emma Frid; KTH.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Accessible Digital Musical Instruments; Sonic Interaction Design; Sound and Music Computing; New Interfaces for Musical Expression; Media Technology; Medieteknik; Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction;

  Sammanfattning : This compilation thesis collects a series of publications on designing sonic interactions for diversity and inclusion. The presented papers focus on case studies in which musical interfaces were either developed or reviewed. LÄS MER