Sökning: "Ola Stockfelt"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Ola Stockfelt.

 1. 1. Musik som lyssnandets konst: en analys av Mozarts Symfoni nr. 40, g-moll K.550

  Författare :Ola Stockfelt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Interactive Music Composition

  Författare :Anders-Petter Andersson; Ola Stockfelt; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This dissertation, titled Interactive Music Composition, is a practice based Ph.D. thesis in the field of Musicology. The purpose is to explore if and how one can compose computer based interactive music, that is musically satisfying for an interacting audience, consisting of both laymen and skilled musicians. LÄS MER

 3. 3. Interaktiv musikkomposition

  Författare :Anders-Petter Andersson; Ola Stockfelt; Sanne Krogh Groth; Högskolan Kristianstad; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; Interactive Music; Music Composition; Improvisation; Sound Design; Interaction Design; Musicology; Narrative; Gameplay; Co-creator; Collaboration; Open; Computer Music; Practice based; Artistic Research; Research by Design; Music analysis; Musicking; Musical Mediation; Shifting response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Interaktiv musik; Musikkomposition; Improvisation; Ljuddesign; Interaktionsdesign; Musikvetenskap; Narrativ; Spelbarhet; Medskapare; Samarbeta; Öppen; Datormusik; Praktikbaserad; Konstnärlig forskning; Konstnärlig-kreativ; Designforskning; Musikanalys; att musika; Musikalisk mediering; Skiftande response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Interactive Music; Skiftande respons; Praktikbaserad forskning; Musik och hälsa; Music and Health; Dator; Computer; User; Användare; Komponera; Soundscape; Ljudlandskap;

  Sammanfattning : This dissertation, titled Interactive Music Composition, is a practice based Ph.D. thesis in the field of Musicology. The purpose is to explore if and how one can compose computer based interactive music, that is musically satisfying for an interacting audience, consisting of both laymen and skilled musicians. LÄS MER

 4. 4. Det ulmer under overflaten. : Agathe Backer Grøndahl (1847-1907). Genus, sjanger og norskhet

  Författare :Camilla Hambro; Ola Stockfelt; Ingrid Holmquist; Ursula Geisler; Göteborgs universitet estetik och medier Institutionen för kultur; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Agathe Backer Grøndahl. Music; gender and genius; femininity; mu¬sic histori¬cal knowledge and canonisation; gender and genre; gender and Nor¬we¬gian sound ; mu¬si¬cal analysis and performativity; Andante quasi allegretto ; Til mit Hjertes Dron¬ning ; Huldreslaat ; Nytaarsgry ; Mot Kveld .; Music; Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : My dissertation is a problem oriented one. The composer pianist Agathe Bac­ker Grøn­dahl (1847–1907) has always been a self-evident figure in chapters of Nor­we­gian music history books that cover music, musicians and composers in "Grieg’s shadow". LÄS MER

 5. 5. Musikhus i centrum : två lokala praktiker inom den svenska progressiva musikrörelsen : Uppsala Musikforum och Sprängkullen i Göteborg

  Författare :David Thyrén; Johan Fornäs; Jacob Derkert; Ola Stockfelt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; progressive; local practices; communities; scenes; movements; public spheres; subcultures; gender; popular culture; cultural studies; Sweden; Music; Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation studies local practices within the Swedish progressive or alternative music movement in the 1970s. It analyses how cultural communities were formed on the basis of local musical practices, focusing on two case studies: Musikforum in Uppsala and Sprängkullen in Gothenburg. LÄS MER