Sökning: "Designforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Designforskning.

 1. 1. Interaktiv musikkomposition

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Cultural Sciences, Göteborg University

  Författare :Anders-Petter Andersson; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Interactive Music; Music Composition; Improvisation; Sound Design; Interaction Design; Musicology; Narrative; Gameplay; Co-creator; Collaboration; Open; Computer Music; Practice based; Artistic Research; Research by Design; Music analysis; Musicking; Musical Mediation; Shifting response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Interaktiv musik; Musikkomposition; Improvisation; Ljuddesign; Interaktionsdesign; Musikvetenskap; Narrativ; Spelbarhet; Medskapare; Samarbeta; Öppen; Datormusik; Praktikbaserad; Konstnärlig forskning; Konstnärlig-kreativ; Designforskning; Musikanalys; att musika; Musikalisk mediering; Skiftande response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Skiftande respons; Praktikbaserad forskning; Musik och hälsa; Music and Health; Dator; Computer; User; Användare; Komponera; Soundscape; Ljudlandskap;

  Sammanfattning : This dissertation, titled Interactive Music Composition, is a practice based Ph.D. thesis in the field of Musicology. The purpose is to explore if and how one can compose computer based interactive music, that is musically satisfying for an interacting audience, consisting of both laymen and skilled musicians. LÄS MER

 2. 2. Lärande i matematik Om resonemang och matematikuppgifters egenskaper

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Yvonne Liljekvist; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; imitative and creative reasoning; educational design research; Imitativa och kreativa resonemang; designforskning; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Since mathematical tasks are central to the teaching of mathematics, it is crucial to extend our knowledge of the characteristic features of tasks that are conducive to student development of problem-solving and reasoning abilities as well as conceptual understanding. The aim of the dissertation is to investigate how different types of mathematical tasks affect student learning and choice of learning strategies. LÄS MER

 3. 3. Lösa problem om elevers förutsättningar att lösa problem och hur lärare kan stödja processen

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Johan Sidenvall; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; problem solving; reasoning; beliefs; textbook; teaching; formative assessment; design research; secondary school; problemlösning; resonemang; uppfattningar; lärobok; lärare; undervisning; formativ bedömning; designforskning; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Generellt sett domineras matematikundervisning av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter. Om undervisning till störst del görs på detta sätt kommer elever ha svårt att att utveckla andra viktiga förmågor i matematik såsom problemlösning, resonemang och begreppsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Tangible participation - Engaging designs and design engagements in pedagogical praxes

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Henrik Svarrer Larsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Aesthetics; annotated portfolios; Certec; corporeality; critical design; criticality; design; design artefacts; design hermeneutics; design qualities; design research; designerly; disability; embodiment; experiential qualities; extended materiality; hybrid media; ideation; intellectual disability; interaction design; interactivity; multisensory; multisensory environments; MSE; participation; participatory design; probes; programmatic design research; rehabilitation engineering; research by design; research through design; sensuousness; sketching; Snoezelen; tangible computing; tangibles.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling söker nya vägar: - Nya vägar för sinnlig design som är både digital och materiell. - Nya vägar för hur designforskning och pedagogisk praxis kan utvecklas tillsammans. - Nya vägar för en forskning som värdesätter designfältets sätt att närma sig och verka i världen. LÄS MER

 5. 5. Service Design : a conceptualization of an emerging practice

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Katarina Wetter Edman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; service design; design practice; design management; user involvement; service marketing management; Service-Dominant logic; service-dominant logic; tjänstedesign; designpraktik; användarinvolvering; Service;

  Sammanfattning : Tjänstedesign, är till sin natur tvärvetenskaplig med rötter både inom design och servicemanagement/marketing tradition. Tidigare designforskning har främst baserats på vad entjänstedesigner gör och relaterar i liten grad till det mer etablerade service marketing/managementområdet. LÄS MER