Sökning: "Gilles Deleuze"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden Gilles Deleuze.

 1. 1. Mellan rummen : en studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representationsontologi

  Författare :Seppo Luoma-Keturi; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Motion pictures Philosophy; Deleuze; Gilles; 1925-1995; Filmteori; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Aesthetics of Movement : Variations on Gilles Deleuze and Merce Cunningham

  Författare :Camilla Damkjaer; Sven Åke Heed; Niels Overgaard Lehmann; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; interdisciplinary studies; Gilles Deleuze; Merce Cunningham; John Cage; Félix Guattari; Francis Bacon; dance; philosophy; movement; choreography; the body; heterogeneity; juxtaposition; representation; happening; chance.; Theatre; Teatervetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is an interdisciplinary study of the aesthetics of movement in Gilles Deleuze’s writings and in Merce Cunningham’s choreographies. But it is also a study of the movement that arises when the two meet in a series of variations, where also their respective working partners Félix Guattari and John Cage enter. LÄS MER

 3. 3. Konstruerandet av verkligheter: Gilles Deleuze, tänkande och arkitektur

  Författare :Fredrik Nilsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; architectural research; philosophy; architectural design; architectural thinking; design theory; UN Studio; MVRDV; contemporary architecture; architectural theory; Gilles Deleuze;

  Sammanfattning : The structure and situation of modern society is often characterised as being radically transformed. Philosophy has increasingly become a source for reorientation in architectural design practice and theory. LÄS MER

 4. 4. Experimenterande dans med förskolans yngsta barn : En studie i och med dans kropp och rörelse i förskolan

  Författare :Lovisa Gustafsson; Anna Palmer; Hillevi Lenz Taguchi; Tarja Karlsson Häikiö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; preschool didactics; 1-2-year-olds; dance; dance practice; body; movement; a r t-ography; posthumanism; experimentation; Gilles Deleuze; Felix Guattari; Förskola; förskoledidaktik; 1-2åringar; dans; danspraktik; kropp; rörelse; a r t-ografi; immanensfilosofi; posthumanism; experimenterande; Gilles Deleuze; Felix Guattari; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker experimenterande danspraktiker med ett- och tvååringar i förskolan, praktiskt och teoretiskt, vilket hittills endast studerats i ett fåtal studier och aldrig tidigare i ett empiriskt och praxisnära projekt med förskolans yngsta barn. Syftet är att undersöka hur danspraktiker kan göras möjliga och kommer till uttryck i experimenterande dans tillsammans med de allra yngsta barnen i förskolan när de görs till aktiva deltagare i danshändelsernas processer, utformning och innehåll i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

  Författare :Anders Johansson; Göteborgs universitet Litteraturvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; form; material; estetisk erfarenhet; sanning; virtualitet; Sju tre; Pippi Långstrump; Theodor W Adorno; Gilles Deleuze; Jorge Luis Borges; Vilhelm Ekelund; Lars Norén; Astrid Lindgren; Bruce Springsteen; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER