Sökning: "Självskapelseetik"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Självskapelseetik.

  1. 1. Självskapelseetik bortom Foucault: En rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Johan Hyrén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Självskapelseetik; subjektivation; Foucault; Nietzsche; parrhesia; rättviseteori; grupprättigheter; utbildning; mångkulturalism; etik; Laclau; Mouffe;

    Sammanfattning : I Självskapelseetik bortom Foucault utvecklas en rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle. Utgångspunkt tas i Foucaults arbeten om etik och då framförallt i begreppet subjektivation. LÄS MER