Sökning: "rättsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet rättsteori.

 1. 1. Why Grundnorm? A Treatise on the Implications of Kelsen's Doctrine

  Författare :Uta Bindreiter; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; recognition; Pure Theory; presupposition; precedence; norm hierarchy; norm conflict; membership; legal ‘ought’ ; Grundnorm; direct applicability; Basic norm; bindingness; validity.; Philosophy of law; theory of law; Rättsfilosofi; rättsteori;

  Sammanfattning : The treatise is concerned with the source-—the “Grund”--of the bindingness of law. I contend, first, that the “presupposition” of the basic norm, on a certain reading of Kelsen’s doctrine, can be understood as constituting a normative source of positive law, and, secondly, that this reading of Kelsen admits of addressing the issue of the (formal) legitimacy of supra-national and “directly applicable” rules and other norms. LÄS MER

 2. 2. Konkurrerande culpakriterier

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Christian Dahlman; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; philosophy of law; theory of law; legitimacy; pluralism; indeterminacy; coherence; economics; ethics; philosophy; Popper; legal theory; reasonable care; Learned Hand s rule; due care; negligence; law; tort law; rättsfilosofi; rättsteori; culpa; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skadeståndsrätten innehåller alternativa definitioner på culpa. Den innehåller tre Konkurrerande culpakriterier. Enligt normalitetskriteriet föreligger culpa om den som orsakat en skada inte har vidtagit de försiktighetsåtgärder som en normalt aktsam person hade vidtagit i motsvarande situation. LÄS MER

 3. 3. EU Fundamental Rights and National Democracies : Complementary or Contradictory?

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Eduardo Gill-Pedro; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-09-15]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU law; EU Fundamental Rights; Human rights; Democracy; Court of Justice of the EU; Legitimacy; Constitutionalism; Legal theory; EU rätt; EU grundläggande rättigheter; mänskliga rättigheter; demokrati; EU-domstolen; legitimitet; konstitutionalism; rättsteori;

  Sammanfattning : The question asked in this thesis is: what is the impact on the democratic legitimacy of the legal orders of the member states of the EU, where the meaning of EU fundamental rights is determined by the Court of Justice of the EU. It begins by developing a theoretical framework which reconstructs the deep structure of the law of the member states, in order to understand the ground of legitimacy for national law. LÄS MER

 4. 4. Förvaltning som verksamhet – bidrag till offentligrättens allmänna läror Administration as activity: Contributions to the general theory of public law

  Detta är en avhandling från Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Tormod Otter Johansen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; offentlig rätt; allmänna läror; förvaltningsrätt; rättsvetenskap; offentlig förvaltning; rättsteori;

  Sammanfattning : The thesis gives a contribution to the general theory of administrative and public law in order to develop a systematic and conceptual framework for better and more realistic descriptions of public administration. The central claim is that administrative law should take as its starting point the fact that public administration is concrete activity. LÄS MER

 5. 5. Varandra som vänner och fiender - en idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sacharias Votinius; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reciprocity; friendship; conceptions of contract; contract law; promise; loyalty; commutative justice; Aristotelian ethics; view of society and mankind; philosophy; liberalism; history of ideas; philosophy of law; theory of law; rättsfilosofi; rättsteori; civilrätt; private law; rättsvetenskap; law;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här boken handlar om ömsesidighet i sociala relationer - om vänskap. Den handlar också om de moraliska och rättsliga normer och föreställningar som istället främjar ensidiga, eller till och med direkt fientliga, relationer. Arbetet utgår från vissa centrala punkter i den aristoteliska etiken. LÄS MER