Sökning: "rättsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet rättsteori.

 1. 1. Why Grundnorm? A Treatise on the Implications of Kelsen's Doctrine

  Författare :Uta Bindreiter; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; recognition; Pure Theory; presupposition; precedence; norm hierarchy; norm conflict; membership; legal ‘ought’ ; Grundnorm; direct applicability; Basic norm; bindingness; validity.; Philosophy of law; theory of law; Rättsfilosofi; rättsteori;

  Sammanfattning : The treatise is concerned with the source-—the “Grund”--of the bindingness of law. I contend, first, that the “presupposition” of the basic norm, on a certain reading of Kelsen’s doctrine, can be understood as constituting a normative source of positive law, and, secondly, that this reading of Kelsen admits of addressing the issue of the (formal) legitimacy of supra-national and “directly applicable” rules and other norms. LÄS MER

 2. 2. Konkurrerande culpakriterier

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Christian Dahlman; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; philosophy of law; theory of law; legitimacy; pluralism; indeterminacy; coherence; economics; ethics; philosophy; Popper; legal theory; reasonable care; Learned Hand s rule; due care; negligence; law; tort law; rättsfilosofi; rättsteori; culpa; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skadeståndsrätten innehåller alternativa definitioner på culpa. Den innehåller tre Konkurrerande culpakriterier. Enligt normalitetskriteriet föreligger culpa om den som orsakat en skada inte har vidtagit de försiktighetsåtgärder som en normalt aktsam person hade vidtagit i motsvarande situation. LÄS MER

 3. 3. EU Fundamental Rights and National Democracies : Complementary or Contradictory?

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Eduardo Gill-Pedro; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-09-15]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU law; EU Fundamental Rights; Human rights; Democracy; Court of Justice of the EU; Legitimacy; Constitutionalism; Legal theory; EU rätt; EU grundläggande rättigheter; mänskliga rättigheter; demokrati; EU-domstolen; legitimitet; konstitutionalism; rättsteori;

  Sammanfattning : The question asked in this thesis is: what is the impact on the democratic legitimacy of the legal orders of the member states of the EU, where the meaning of EU fundamental rights is determined by the Court of Justice of the EU. It begins by developing a theoretical framework which reconstructs the deep structure of the law of the member states, in order to understand the ground of legitimacy for national law. LÄS MER

 4. 4. Varandra som vänner och fiender - en idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sacharias Votinius; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reciprocity; friendship; conceptions of contract; contract law; promise; loyalty; commutative justice; Aristotelian ethics; view of society and mankind; philosophy; liberalism; history of ideas; philosophy of law; theory of law; rättsfilosofi; rättsteori; civilrätt; private law; rättsvetenskap; law;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här boken handlar om ömsesidighet i sociala relationer - om vänskap. Den handlar också om de moraliska och rättsliga normer och föreställningar som istället främjar ensidiga, eller till och med direkt fientliga, relationer. Arbetet utgår från vissa centrala punkter i den aristoteliska etiken. LÄS MER

 5. 5. A Europe of the Member States or of the Citizens? - Two Philosophical Perspectives on Sovereignty and Rights in the European Community

  Detta är en avhandling från Ola Zetterquist, Getingevägen 3, 3 tr, SE 222 41 LUND

  Författare :Ola Zetterquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European law; rule of law; legitimacy; political philosophy. federalism; constitutional theory; rights; European Community; sovereignty; EU-rätt; Philosophy of law; theory of law; Rättsfilosofi; rättsteori;

  Sammanfattning : Today’s debate about the EC and its future can be grouped along two main lines. On the one side are those who hold that the EC is a grouping of sovereign states for the purposes of international cooperation. LÄS MER