Sökning: "flernivåstyrning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet flernivåstyrning.

 1. 1. Flernivåstyrning med olika medel : En studie om SKR och socialtjänsten

  Författare :Fredrik Brunnström; Tommy Lundström; Gabrielle Meagher; Elin Peterson; Johan Vamstad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The Swedish Association of Local Authorities and Regions; multi-level governance; governance; social work; post-political; evidence-based practice; agreements; central-local relations; governing social services; public-policy instruments; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) and the governance of Swedish social services. SALAR is an interest- and employer-organization for the Swedish regions and municipalities and it is an important actor in the Swedish multi-level system. LÄS MER

 2. 2. Mellan det lokala och det globala : klimat, kommuner, nätverk

  Författare :Eva Gustavsson; Mats Lundmark; Ingemar Elander; Gunilla Andrae; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; climate change mitigation; local government; networks; network governance; multilevel governance; scale; re-scaling; ecological modernisation; sustainable development; klimatförändring; lokal nivå; nätverk; nätverksstyrning; flernivåstyrning; skala; skalförskjutning; ekologisk modernisering; hållbar utveckling; Human geography; Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Between the local and the global: climate, local governments, networks The notion of an ongoing global warming is shared by a large number of researchers and decision-makers around the world. Through the act of signing the UN Framework Convention on Climate Change a majority of the world's naitons have accepted the idea of human induced climate change, and to develop national climate change mitigation programmes. LÄS MER

 3. 3. Tjänstepensionen möter EU-rätten : Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden

  Författare :Caroline Johansson; Petra Herzfeld Olsson; Jane Reichel; Hans Petter Graver; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; arbetsrätt; EU; inre marknadsrätt; tjänstepension; flernivåstyrning; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning :  The occupational pension constitutes an important part of the total pension for most employees in Sweden. The large part of the occupational pension plans are decided through collective agreement on confederate level and the social partners are given a large scope regarding contributions, requirements and administration. LÄS MER