Sökning: "konstitutionalism"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet konstitutionalism.

 1. 1. Requiem for a constitution : constitutionalism and political culture in early 20th century Sweden

  Författare :Magnus Enzell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constitutional law; History; 20th century; Sweden; Konstitutionalism; historia; Sverige; 1914-1918 första världskriget ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. EU Fundamental Rights and National Democracies : Complementary or Contradictory?

  Författare :Eduardo Gill-Pedro; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU law; EU Fundamental Rights; Human rights; Democracy; Court of Justice of the EU; Legitimacy; Constitutionalism; Legal theory; EU rätt; EU grundläggande rättigheter; mänskliga rättigheter; demokrati; EU-domstolen; legitimitet; konstitutionalism; rättsteori;

  Sammanfattning : The question asked in this thesis is: what is the impact on the democratic legitimacy of the legal orders of the member states of the EU, where the meaning of EU fundamental rights is determined by the Court of Justice of the EU. It begins by developing a theoretical framework which reconstructs the deep structure of the law of the member states, in order to understand the ground of legitimacy for national law. LÄS MER