Sökning: "Örebro Universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 1026 avhandlingar innehållade orden Örebro Universitet..

 1. 1. The capability approach in ict4d research

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Mathias Hatakka; Örebro universitet.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatics; Informatik; ICT4D; the capability approach; development as freedom; education; ICT; development; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Åsa Jernudd; Örebro universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Film studies; Filmvetenskap; Filmhistoria; Sverige; Örebro; sekelskiftet; 1900; 1900-talet; nöjesliv; biografer; resande filmvisare; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : Åsa Jernudd: Movies and Entertainment in Örebro 1897-1908This dissertation is a historical study of film exhibition in the context of emerging popular entertainment in Örebro, a medium-sized town in Sweden, 1897 to 1908. It argues that since 80% of the population resided in towns and rural areas around 1900, studying the impact of film culture in a town setting is essential for an understanding of early film culture in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Barndom i länkade familjesystem om samhörighet och åtskillnad

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kristina Larsson-Sjöberg; Örebro universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete; Childhood; Linked Family System; Negotiation; socialt arbete;

  Sammanfattning : The point of departure for this study is the linked family system – the two households where the natural parents are living, to which a child of a divorce and remarriage relates. The child has a central role in the study, and is regarded as a part of an extended family system. LÄS MER

 4. 4. Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för Datavetenskap, Linköpings universitet

  Författare :Anders Avdic; Högskolan Dalarna.; Örebro universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1995]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik; End user computing; kalkylprogram; kalkylsystem; användarutvecklare;

  Sammanfattning : Studieområdet för denna rapport kan formuleras: ”Människor utvecklar med hjälp av kalkylprogram, inom ramen för sina linjearbetsuppgifter, tillämpningar för eget behov, som om de gjordes med ’traditionell’ systemutveckling, skulle innebära betydligt större insatser av tid, personal och specialistkompetens”. Denna aktivitet kan ses ur ett process- produktperspektiv, där processen kallas arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram (AIS-K) och produkten kallas kalkylsystem. LÄS MER

 5. 5. Human listeriosis : sources and routes

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Vishal Singh Parihar; Örebro universitet.; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Listeria monocytogenes; listeriosis; zoonoses; PFGE; food safety; incidence; MEDICINE; MEDICIN; Biomedicin; Biomedicine;

  Sammanfattning : The bacterium Listeria monocytogenes can cause the disease listeriosis in both humans and animals. For the epidemiological investigation of listeriosis detection and characterisation of the organism are important steps.Paper I. There are few reports on the incidence of L. LÄS MER