Sökning: "nöjesliv"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet nöjesliv.

 1. 1. Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908

  Författare :Åsa Jernudd; Jan Olsson; Pelle Snickars; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Filmhistoria; Sverige; Örebro; sekelskiftet; 1900; 1900-talet; nöjesliv; biografer; resande filmvisare; Film; Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Film studies; Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : Åsa Jernudd: Movies and Entertainment in Örebro 1897-1908This dissertation is a historical study of film exhibition in the context of emerging popular entertainment in Örebro, a medium-sized town in Sweden, 1897 to 1908. It argues that since 80% of the population resided in towns and rural areas around 1900, studying the impact of film culture in a town setting is essential for an understanding of early film culture in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Moderna kvinnor : Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1921 -1933

  Författare :Emma Severinsson; Forskarskolan i historia; []
  Nyckelord :Moderna kvinnor; 1920-tal; femininitet; genushistoria; svenskhet; populärkultur; veckopress;

  Sammanfattning : De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för att diskutera frågor om nationalitet, rasbiologi, genus, kropp och det moderna samhällets utmaningar. LÄS MER