Sökning: "Fredrik Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Fredrik Karlsson.

 1. 1. The biology of filamentous phage infection - implications for display technology

  Detta är en avhandling från Fredrik Karlsson Dept. of Immunotechnology P.O. Box 7031 SE-22007 Lund

  Författare :Fredrik Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biotechnology; Bioteknik; infection mechanism; selective infection; TolA; Escherichia coli; pIII; Filamentous phage; Phage display technology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns ett stort behov av molekyler eller reagenser för korrekt och snabb diagnos och/eller behandling av sjukdom. På laboratorier används särskilda verktyg för att ta fram sådana reagenser. Verktygen utgörs ibland av levande organismer, som t ex bakterier och virus, och kallas bioteknologiska verktyg. LÄS MER

 2. 2. Capacity Control of Residential Heat Pump Heating Systems

  Detta är en avhandling från Fredrik Karlsson Dept. of Immunotechnology P.O. Box 7031 SE-22007 Lund

  Författare :Fredrik Karlsson; Energiteknik (ET).; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy efficiency; variable-speed; air-source; performance; hydronic heating system; ground-source; heat pump; defrost; optimisation; circulator; capacity control;

  Sammanfattning : Heat pumps used for space and sanitary hot water heating of residential buildings are increasingly popular in northern Europe. As they compete with other heating equipment and in order to limit the environmental impact of their use, it is very important that heat pumps are energy efficient. LÄS MER

 3. 3. Meta - Method for Method Configuration A Rational Unified Process Case

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; systems engineering methods; Rational Unified Process; method configuration; method engineering; Configuration Package; Configuration Template; Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : The world of systems engineering methods is changing as rigorous ‘off-the-shelf’ systems engineering methods become more popular. One example of such a systems engineering method is Rational Unified Process. LÄS MER

 4. 4. Method configuration : method and computerized tool support

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Fredrik Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informationssystem; Information storage and retrieval systems; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : In this dissertation, method configuration is treated as a kind of method engineering, focusing on adaptation of a base method. A conceptual framework, a meta-method and a computerized tool support for method configuration are proposed. LÄS MER

 5. 5. Multi-dimensional approach used for energy and indoor climate evaluation applied to a low-energy building

  Detta är en avhandling från Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Fredrik Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Low-energy building; energy; indoor climate; simulation; Lågenergihus; energi; inomhusklimat; simulering; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : The building sector alone accounts for almost 40% of the total energy demand and people spend more than 80% of their time indoors. Reducing energy demand in buildings is essential to the achievement of a sustainable built environment. At the same time, it is important to not deteriorate people’s health, well-being and comfort in buildings. LÄS MER