Sökning: "Informatics"

Visar resultat 1 - 5 av 520 avhandlingar innehållade ordet Informatics.

 1. 1. Participating in Synchronous Online Education

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Stefan Hrastinski; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological sciences; Samhällsvetenskaper; Social sciences; systemteori; Computer-mediated communication; Online participation; Synchronous communication; Online education; Teknik; E-learning; Distance education; Informatics; Informatik; systems theory;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Behovet av utbildning ökar eftersom dagens anställda förväntas vara välutbildade och fortlöpande förkovra sig. Distansutbildning är ett kraftfullt sätt att möta detta behov. Nätbaserad utbildning, vilket enkelt kan definieras som distansutbildning via internet, är den vanligaste typen av distansutbildning. LÄS MER

 2. 2. Knowing and the Art of IT Management. An inquiry into work practices in one-stop shops

  Detta är en avhandling från Sara Eriksén, University of Karlskrona/Ronneby, Soft Center, SE-372 25 Ronneby, Sweden

  Författare :Sara Eriksén; Blekinge Tekniska Högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowing; work practice; public service; one-stop shops; it management; systems theory; Informatics; IT management; Informatik; systemteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Informationsteknologin utvecklas i allt snabbare takt. Däremot tycks utvecklingen ske långsammare när det gäller de modeller, metaforer och metoder som används för att beskriva och förstå hur information sprids och hanteras i organisationer, i kommuner och i samhället i stort. LÄS MER

 3. 3. Förtroende och datorbruk

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sissi Ingman; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; system trust; Trust; order; control; tool; transparency; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori;

  Sammanfattning : This is a study of how use of computer artefacts could be understood from the aspect of trust. Meanings of trust are discussed and rather than to understand trust as a possible solution to problems of uncertainty and control, trust is here seen as a fundamental aspect of life, including experiences of knowledge, certainty and control. LÄS MER

 4. 4. IT-kvalitet i praxis: systemutvecklares kunskap om och syn på kvalitet

  Detta är en avhandling från Department of Informatics, Lund University

  Författare :Odd Steen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informatics; judgement ability; IT quality assessment; IT artefact; IT quality; knowledge in practice; systems theory; Informatik; systemteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla har vi väl någon gång varit med om att datorer, dataprogram och datasystem inte fungerar som vi har tänkt oss. Inte sällan inträffar det fel och konstigheter som kan vara frustrerande och, i värsta fall, direkt farliga. LÄS MER

 5. 5. User Participation in Object-Oriented Contexts - From Methodological and Practical Perspectives

  Detta är en avhandling från Department of Informatics, Lund University

  Författare :Xiuhua Zhang; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; systems theory; Informatics; method evaluation; object-oriented analysis and design; user participation; Object-oriented method; systems development; Informatik; systemteori;

  Sammanfattning : In this study, user participation is suggested as a means, a process and role-playing between system users and developers in systems development. User participation in object-oriented contexts is observed from methodological and practical perspectives as a combined field of study. LÄS MER