Sökning: "Karin Hedström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Karin Hedström.

 1. 1. Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter : erfarenheter från ett FoU-samarbete

  Författare :Karin Hedström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; kunskapsutveckling; verksamhetsutveckling; verksamhetskonsulter; informationssystemutveckling; Information technology; Informationsteknik;

  Sammanfattning : Att förstå hur kunskap kan användas och utvecklas är viktigt för alla som arbetar med kunskapsutveckling. Detta gäller inte minst forskare som ofta hoppas och tror att deras forskningsresultat på något sätt kommer att bidraga till samhällets utveckling. LÄS MER

 2. 2. Tobacco and multiple sclerosis susceptibility

  Författare :Anna Karin Hedström; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Multiple sclerosis (MS) is a chronic immune-mediated disease of the central nervous system (CNS) that arises from a combination of a complex genetic predisposition and environmental factors. For northern Europeans, the lifetime risk of MS is 1:400, making it the most common non-traumatic cause of disability in young adults. LÄS MER

 3. 3. Spår av datoriseringens värden : Effekter av IT i äldreomsorg

  Författare :Karin Hedström; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elderly care; information tecknology; IT-system; äldreomsorg; datorisering; förvaltningsvärden; integrationsvärden; omsorgsvärden; professionsvärden; Information technology; Informationsteknologi;

  Sammanfattning : Visioner om IT lovar många och positiva förändringar i samhället. Detta gäller inte minst inom svensk äldreomsorg där IT ses som ett verktyg för att utveckla och förbättra äldreomsorgen. LÄS MER

 4. 4. Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD

  Författare :Karin Yvell; Annika Borgenstam; Peter Hedström; Göran Engberg; Johan Moverare; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; EBSD; Austenitic stainless steels; Duplex stainless steel; In situ tensile test; Grain boundaries; Grain rotation; Grain size distribution; Texture; Strain hardening; Structure-property relationship; High strain rate; Wire rod rolling; Roll forming; Steel Forming and Surface Engineering; Stålformning och ytteknik;

  Sammanfattning : In this thesis, the focus has been the study of deformation structures in stainless steels by using electron backscatter diffraction (EBSD). Via increased knowledge of the evolution of the substructure during deformation, the design and control of the manufacturing process can be improved. LÄS MER

 5. 5. Learning to learn in e-Learning : constructive practices for development

  Författare :Annika Andersson; Åke Grönlund; Karin Hedström; Tim Unwin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT4D; distance education; constructive learning practices; Structuration Theory; ICT; developing countries; e-learning; Informatics; Informatik; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : This thesis concerns technology use in distance educations and learning practices related to this use. The research was carried out over the period 2005 to 2009 in Bangladesh and Sri Lanka and has been reported in 6 published papers. LÄS MER