Sökning: "Filmhistoria"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Filmhistoria.

 1. 1. Peter Weiss filmer från de korta små lekfulla kopparslagen till kommersiell långfilmsdebut: filmer - filmidéer - utkast

  Detta är en avhandling från Stockholm : Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jan Christer Bengtsson; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Filmhistoria; Peter Weiss; 1950-talet; lång- och kortfilm; experiment- och dokumentärfilm; filmförsök; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This doctoral thesis deals with Peter Weiss’ (1916-1982) films and some of his never finished attempts. The focus is in general on Weiss’ film work activities in the 1950’s, when film held the very central place in his works of art. LÄS MER

 2. 2. Apparaturbetraktelser : metafilmiska aspekter på Jan Troells Här har du ditt liv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Aura

  Författare :Jon Dunås; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jan Troell; metafilm; filmanalyser; filmhistoria; Sverige; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the Swedish film director Jan Troell (b. 1931) and his first feature film Here Is Your Life (Här har du ditt liv, 1966). As a filmmaker, Troell stands out, in also having worked as cinematographer, editor and sound editor of his own films almost without exception throughout his career. LÄS MER

 3. 3. Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Åsa Jernudd; Örebro universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Film studies; Filmvetenskap; Filmhistoria; Sverige; Örebro; sekelskiftet; 1900; 1900-talet; nöjesliv; biografer; resande filmvisare; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : Åsa Jernudd: Movies and Entertainment in Örebro 1897-1908This dissertation is a historical study of film exhibition in the context of emerging popular entertainment in Örebro, a medium-sized town in Sweden, 1897 to 1908. It argues that since 80% of the population resided in towns and rural areas around 1900, studying the impact of film culture in a town setting is essential for an understanding of early film culture in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Bio för barnens bästa? Svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Malena Janson; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; barnfilm; barnfilmsestetik; barnfilmspolitik; filmcensur; svensk filmhistoria; barndom; barnkultur; barndomsdiskurser; diskursanalys; Michel Foucault; Olle Hellbom; Kay Pollak; Rolf Husberg; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : The main aim of this dissertation is to examine the different childhood discourses permeating Swedish children’s cinema. This is done through close readings of three films that, each in their own way, play an important role in the history of this tradition: THE CHILDREN OF FROSTED MOUNTAIN (Rolf Husberg, 1945), THE CHILDREN OF BULLERBY VILLAGE (Olle Hellbom, 1960) and ELVIS! ELVIS! (Kay Pollak, 1977). LÄS MER

 5. 5. Tabu : Filmaren Vilgot Sjöman

  Detta är en avhandling från Filmhäftet, Lund

  Författare :Anders Åberg; Växjö universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Film Studies; Filmvetenskap; film; filmregissörer; svensk filmhistoria; politik; sex; censur; Political Cinema; Swedish Film; Sjöman;

  Sammanfattning : This thesis is a thematic and historical analysis of of Sjöman’s œuvre and its significance for Swedish film culture, focussing on his most important films during the 1960s and 1970s. Sjöman started as a novelist in the late 1940s, and has since then accomplished an œuvre consisting of some 60 works, mostly novels, plays, essays, and films. LÄS MER