Sökning: "vagueness"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet vagueness.

 1. 1. Indiscernibility and Vagueness in Spatial Information Systems

  Författare :Karim Oukbir; KTH; []
  Nyckelord :indiscernibility; vagueness; rough sets; fuzzy sets; information systems;

  Sammanfattning : We investigate the use of the concept of indiscernibilityand vagueness in spatial information systems. To representindiscernibility and vagueness we use rough sets, respectivelyfuzzy sets. We introduce a theoretical model to supportapproximate queries in information systems and we show howthose queries can be used to perform uncertain classi. LÄS MER

 2. 2. Extensions in Flux : An Essay on Vagueness and Context Sensitivity

  Författare :Jonas Åkerman; Peter Pagin; Diana Raffman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; vagueness; context sensitivity; contextualism; weak tolerance; sorites paradox; forced march; equivocation; indexicals; Fara; Raffman; Shapiro; Soames; Theoretical philosophy; Teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy; teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : The extensions of vague predicates like ‘is bald’, ‘is tall’, and ‘is a heap’ apparently lack sharp boundaries, and this makes such predicates susceptible to soritical reasoning, i.e. reasoning that leads to some version of the notorious sorites paradox. LÄS MER

 3. 3. Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

  Författare :Filippa Säwe; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In the spring of 1997 a group of parents of deaf and hearing-impaired children and representatives of a special school in the south of Sweden began to hold formally arranged meetings in order to start a “dialogue”. This particular form of collaboration became the focus of this study. LÄS MER

 4. 4. Gestaltningar av offererfarenheter: samtal med unga män som utsatts för brott

  Författare :Veronika Burcar Alm; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; young men; violence; victim status; victimhood; vagueness; support; speech as action; robbery; rhetoric; pronoun; positioning; police; play down; narrative; masculinity; judiciary; identity; humour; crime victim; conversation; constructionism; competence; assault; actor; ambivalence; Criminology; Kriminologi; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : In this dissertation, young men's experiences of being victims of crime are analysed. Several kinds of material are considered in this study, but the primary data consist of informal, tape-recorded interviews with ten young men (17 to 21 year's old) who had been assaulted or mugged. LÄS MER

 5. 5. Att tala med, mot och förbi varandra : samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

  Författare :Filippa Säwe; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom många olika fält hyllas dialogen. Det finns en stark och utbredd tro, främst i det västerländska samhället, att lyckas man bara upprätta en dialog kan man planera i samförstånd och lösa problem. LÄS MER