Sökning: "teoretisk filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 90 avhandlingar innehållade orden teoretisk filosofi.

 1. 1. Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University

  Författare :Lovisa Andén; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical Philosophy; Teoretisk filosofi; Merleau-Ponty; philosophy; phenomenology; literature; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; philosophy and literature; phenomenology and literature; Merleau-Ponty; filosofi; fenomenologi; litteratur; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; fenomenologi och litteratur; filosofi och litteratur; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the relation between literary expression and experience in Merleau-Ponty’s philosophy. The principal focus is Merleau-Ponty’s investigations into literature, in two of his first courses at Collège de France, 1953- 1954: Sur le problème de la parole (On the Problem of Speech) and Recherches sur l’usage littéraire du langage (Research on the Literary Use of Language). LÄS MER

 2. 2. Empty Names and Reference

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Anna Bjurman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; disquotational reference; pretense; possible individuals; fictional world; intensional fictional operator; rigidity; empty names; reference; Philosophical logic; Teoretisk filosofi; logik;

  Sammanfattning : The problem of empty names derives from the fact that empty names fail to refer. The reference failure of empty names implies that sentences containing empty names lack truth-conditions. As a consequence those sentences are meaningless, according to many theories of meaning. LÄS MER

 3. 3. The indexical 'I': The first person in thought and language

  Detta är en avhandling från Kluwer

  Författare :Ingar Brinck; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Teoretisk filosofi; context; self; meaning; indexicality; reference; Philosophical logic; personal identity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Boken handlar om jag-begreppet i tanke och tal. Huvudfrågan är vad vi menar när vi säger 'jag. Relaterade frågor rör vilka sorters jag-kunskap och självmedvetande som behövs för att kunna tala om sig själv. LÄS MER

 4. 4. Physical Persons. An Essay on Reconciliatory Physicalism

  Detta är en avhandling från Förlags AB Gondolin

  Författare :Jan Hartman; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; self-brain; unity of mind; personal identity; self; mental properties; physicalism; mind-body; Philosophical logic; Teoretisk filosofi; logik;

  Sammanfattning : Physical Persons explores the nature of mind and self, and their relation to the body. It argues that folk-psychological expressions about persons are indeed irreducible and true, however, this can be reconciled with the view that persons are physical beings. LÄS MER

 5. 5. If Tropes

  Detta är en avhandling från Kluwer

  Författare :Anna-Sofia Maurin; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; abstract particulars; metaphysics; ontology; resemblance; tropes; Philosophical logic; truth-makers; compresence; Teoretisk filosofi; logik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I inledningen till avhandlingen görs tre viktiga antaganden som sedan kommer att ligga till grund för all vidare argumentering; (i) för det första görs ett (i sammanhanget kontroversiellt) ontologiskt antagande. Det antas att troper (dvs. LÄS MER